PdF BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-LOG Logopedie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 - P
PdF:SPk104Oftalmologie M. Vrubelzk 0/0/.5 6 hodin.3 - P
PdF:SPk109Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 - P
PdF:SPk111Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 - P
PdF:SPkK16Psychopedie – základy oboru J. Pipekovázk 0/0/1 12 hodin.4 - P
PdF:SPkK19Surdopedie 1 P. Pitnerovázk 0/0/2 24 hodin.6 - P
PdF:SPkK20Logopedie 1 P. Kopečnýzk 0/0/2 24 hodin.6 - P
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 - P
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 - P
35 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I D. Hochmanovázk 0/0/1.3 15 hodin.5 - P
PdF:SPk103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 P P
PdF:SPk106Patopsychologie 1 E. Řehulkak 0/0/1 12 hodin.4 P P
PdF:SPk107Pediatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 - P
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.3 Z P
PdF:SPk130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 - P
PdF:SPkK18Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/0/1 12 hodin.4 - P
PdF:SZ6097Teorie a metodika výchovy J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 - P
30 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SPk101Neurologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 P P
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- - P
PdF:SPk108Psychiatrie P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 P P
PdF:SPkK02Logopedie 2 P. Kopečnýzk 0/0/1 12 hodin.4 P P
PdF:SPkK03Komunikační a simulační techniky oftalmopedické M. Vrubelk 0/0/1 12 hodin.3 - P
PdF:SPkK05Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/0/1 12 hodin.4 P P
PdF:SPkK15Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovák 0/0/1 12 hodin.3 - P
PdF:SPkK17Somatopedie – základy oboru I. Fialovák 0/0/1 12 hodin.3 - P
23 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 P P
PdF:SPk020Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment P. Kopečnýk 0/0/1 12 hodin.2 - P
PdF:SPkK00Alternativní a augmentativní komunikace B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.5 P P
PdF:SPkK01Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/0/1 12 hodin.3 P P
PdF:SPkK04Komunikační a simulační techniky somatopedické D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.3 - P
PdF:SPkK21Sociální práce L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.2 - P
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 - P
20 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Zámečníkováz 0/0/1 individuálně.2 P P
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.5 6 hodin.3 P P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 P P
PdF:SPkK06Logopedie 3 B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.6 P P
PdF:SPkK07Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.6 - P
PdF:SPkK08Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická D. Opatřilovázk 0/0/2 24 hodin.6 - P
PdF:SPkK09Surdopedie 3 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.6 P P
PdF:SPkK13Speciálněpedagogická praxe diagnostická P. Kopečnýz 0/0/2 24 hodin.14 - P
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 - P
48 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 P P
PdF:SPkK14Speciálněpedagogická praxe intervenční P. Kopečnýz 0/0/5 60 hodin.20 - P
24 kreditů