PdF BSOCPcp Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 - PV
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 - PV
PdF:SO518Improvizace pro osobnostní rozvoj L. Polánkováz 0/2/02 - P
PdF:SO520Hlasová výchova L. Polánkováz 0/2/02 - P
PdF:SOp116Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 - P
PdF:SOp117Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/03 - P
PdF:SOp118Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/02 - P
PdF:SOp119Základy psychologie a sociologie D. Denglerovázk 1/2/06 - P
PdF:SOp120Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 1/2/06 P P
PdF:SOp126Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/4 7 dní.3 - P
PdF:Sop010Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/04 Z P
31 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A B. Allanz 0/2/02 - PV
PdF:SO521Herecká výchova L. Polánkováz 0/0/22 - PV
PdF:SO522Strukturování dramatické hry L. Polánkovák 0/0/0 3 dny.4 P PV
PdF:SOp110Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/04 - P
PdF:SOp115Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 - P
PdF:Sop020Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky D. Denglerovázk 0/3/05 Z P
PdF:Sop021Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/05 Z P
PdF:Sop127Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/03 - P
PdF:Sop601Herní principy P. Sojákz 0/2/02 - PV
PdF:Sop602Praktické činnosti s moderními technologiemi P. Sojákz 0/2/02 - PV
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 - PV
32 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 - PV
PdF:SO523Dílna aplikovaného dramatu L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 - PV
PdF:SO528Aplikované drama L. Polánkovázk 0/2/04 P PV
PdF:SO529Divadlo utlačovaných L. Polánkovázk 0/4/05 P PV
PdF:SOp121Vývojová psychologie D. Denglerovázk 1/2/05 - P
PdF:SOp123Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit J. Němecz 0/2/02 - P
PdF:SOp130Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/06 P P
PdF:SOp136Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 - P
PdF:SOp137Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/2/03 - P
PdF:SOp138Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/03 - P
PdF:Sop030Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/04 Z P
PdF:Sop031Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/2/04 Z P
PdF:Sop604Reflektivní učení P. Sojákz 1/1/03 P PV
PdF:Sop605Fundraising, marketing a PR v NNO P. Sojákz 1/1/02 - PV
50 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SO517Vypravěčství L. Polánkováz 0/0/11 - P
PdF:SO524Loutka jako nástroj komunikace L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 - PV
PdF:SO_BPpBakalářska práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 P P
PdF:SOp134Výchova ve volném čase 2 - Metodika her J. Němecz 0/2/02 - P
PdF:SOp143Vedení zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/1/0 6.2 - P
PdF:SOp144Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 2/2/06 P P
PdF:SOp145Praxe sociální souvislá M. Kurowskiz 0/0/0 2 týdny (10 dní).3 - P
PdF:SOp148Metodický kurz P. Sojákz 0/0/3 6 dnů.4 - P
PdF:SOp180Speciální pedagogika K. Pančochazk 1/1/04 - P
PdF:SOp196Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou L. Polánkovák 0/4/05 P PV
PdF:Sop040Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/2/05 Z P
PdF:Sop041Teoretické koncepty sociální pedagogiky II L. Gulovázk 0/2/05 Z P
PdF:Sop603Artefiletika P. Sojákz 0/0/0 3 dny.3 - PV
45 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SO525Playback divadlo L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 - PV
PdF:SO526Tvůrčí psaní L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 - PV
PdF:SO_BPBakalářska práce J. Němecz 0/0/13 P P
PdF:SOp150Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/2/03 P P
PdF:SOp151Interkulturní psychologie D. Denglerovázk 0/2/05 P P
PdF:SOp155Praxe výběrová M. Kurowskiz 0/0/0 4 týdny.4 - P
PdF:Sop050Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/02 Z P
PdF:Sop153Proměny moderní společnosti M. Sedlákovázk 0/2/05 P P
PdF:Sop606Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/2/03 - PV
29 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SO_BPdBakalářska práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 P P
4 kredity