PdF P13105 Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 - P
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 P P
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 P P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 Z P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 P P
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 - P
23 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 Z P
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- - P
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 Z P
PdF:SPk533Oftalmopedie 1 - základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie M. Vrubelzk 0/0/2 24 hodin.8 P P
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 - P
26 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 Z P
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 Z P
PdF:SPk532Intervenční postupy – Speciálněpedagogická podpora a intervence u osob s postižením zraku M. Vrubelzk 0/0/1 12 hodin.4 P P
PdF:SPk534Oftalmopedie 2 – strategie a možnosti podpory žáků v procesu edukace P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 P P
PdF:SPk541Krizová intervence V. Linhartovák 0/0/1 12 hodin.6 - P
PdF:SPk555Odborná praxe souvislá 1 - OF P. Röderováz 0/0/1.7 20 hodin.10 P P
38 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:IVk101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 P P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 P P
PdF:SPk502Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením D. Opatřilovák 0/0/2 24 hodin.4 P P
PdF:SPk538Poradenská podpora a podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením P. Röderovák 0/0/1 12 hodin.4 P P
PdF:SPk556Odborná praxe souvislá 2 - OF P. Röderováz 0/0/3.3 40 hodin.10 P P
32 kreditů