PdF 1 Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Lower and Secondary Teacher Training in Art Education (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VVm001Seminář k dějinám umění 1 O. Navrátilz 0/2/02 - P
PdF:VVm002Estetika B. Rozbořilzk 1/0/02 - P
PdF:VVm003Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 - P
PdF:VVm004Ateliér 1 P. Kamenickýz 0/3/03 - P
PdF:VVm005Autorský projekt 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/11 - P
10 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VV6001Seminář k učitelské praxi 2 P. Svojanovskýz 0/0.5/0 3x90 minut při Učitelské praxi 2 a 2x135 minut při Učitelské praxi 3.1*2 - P
PdF:VV6002Učitelská praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:VVm006Seminář k dějinám umění 2 O. Navrátilz 0/2/02 - P
PdF:VVm007Sociologie kultury B. Rozbořilzk 1/0/02 - P
PdF:VVm008Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 - P
PdF:VVm009Ateliér 2 P. Kamenickýz 0/3/03 - P
PdF:VVm010Autorský projekt 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/11 - P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VV6003Učitelská praxe 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:VVm011Seminář k dějinám umění 3 O. Navrátilz 0/2/02 - P
PdF:VVm012Teorie umění 1 R. Horáčekzk 1/0/02 - P
PdF:VVm013Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 - P
PdF:VVm014Ateliér 3 P. Kamenickýz 0/3/03 - P
PdF:VVm015Autorský projekt 3 H. Stehlíková Babyrádovázk 0/0/12 - P
13 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VVm016Teorie umění 2 R. Horáčekz 1/0/01 - P
1 kredit