LF DGYPO Gynekologie a porodnictví
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:

Perinatologie (povinný)

Onkogynekologie (povinný)

Reprodukční gynekologie (povinný) - volitelně pak z nabídky následujících předmětů a mnoha dalších: Gynekologická endokrinologie: Prenatální diagnostika v gynekologii a porodnictví, Asistovaná reprodukce, Operativa v gynekologii, Onkogynekologie, Senologie, Urogynekologie, Dětská gynekologie. Pro studenty doktorského studia jsou na Gynekologicko-porodnické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky jsou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich je povinná. Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře a další vzdělávací akce Gynekologicko-porodnické kliniky. Zároveň je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.