FaF FgAK Pharmacognosy
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FaF PH_FgA Pharmacognosy

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Plant secondary metabolites – isolation, structural analysis, and evaluation of biological activity
Phytochemical analysis of selected plant taxons with isolation and identification of bioactive substances

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.