FF FNRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-RL_ Religionistika

Diplomová práce

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLMgA018Seminář k diplomové práci I D. Zbíralk 0/1/010 1P
FF:RLMgA019Seminář k diplomové práci II D. Zbíralk 0/1/010 2P
FF:RLMgA020Seminář k diplomové práci III D. Zbíralk 0/1/010 3P
FF:RLMgA021Seminář k diplomové práci IV D. Zbíralk 0/1/010 4P
FF:RLMgPDiplomová práce z religionistiky D. Zbíralz 0/0/0- 4-
40 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLMgA001Úvod do magisterského studia religionistiky D. Zbíralzk 2/0/04 1Z
FF:RLMgA002Religionistická typologie a taxonomie D. Zbíralzk 1/1/09 1Z
FF:RLMgA003Mýtus a rituál D. Zbíralzk 1/1/09 2Z
FF:RLMgA004Power, Authority, Tradition D. Zbíralzk 1/1/09 3Z
FF:RLMgA005Náboženství a tělo D. Zbíralzk 1/1/09 4Z
FF:RLZkMStátní závěrečná zkouška magisterská D. ZbíralSZk 0/0/0- 4-
40 kreditů