FI UCIMIN Učitelství informatiky pro střední školy
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FI N-UCI Učitelství informatiky pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává z ústní závěrečné zkoušky, ve které student odpovídá bez přípravy na položené otázky. Typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou otázek, přičemž minimálně jedna otázka směřuje na odborné znalosti uchazeče a minimálně jedna otázka sleduje oborově relevantní pedagogicko-didaktické aspekty .

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Pro úspěšné ukončení studia musí student úspěšně složit státní zkoušku a obhájit diplomovou práci v hlavním plánu sdruženého studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Žádné.

Doporučený průchod studijním plánem

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:UA442Pedagogická praxe z informatiky I J. Pelikánz 0/0/44 2-
FI:UA542Pedagogická praxe z informatiky II J. Pelikánz 0/0/44 3-
FI:UA642Pedagogická praxe z informatiky III J. Pelikánz 0/0/22 4-
10 kreditů

Odborné předměty oboru Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 1P
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 4-
FI:PV094Technické vybavení počítačů J. Pelikánzk 3/0/03+2 1P
FI:PV175Správa systémů MS Windows I L. Dušekk 1/2/03+1 3P
17 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:UA104Didaktika informatiky I J. Pelikánk 0/2/02+1 2P
FI:UA105Didaktika informatiky II J. Pelikánzk 1/2/03+2 3P
8 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty v oboru informatika tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 40 kreditů v rámci tohoto vedlejšího studijního plánu.