FSS EVS72 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS106Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/08 6P
8 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVTERTerminology of European institutions A. Mokrazk 0/2/03 3P
FSS:EVS101Evropa ve 20. století V. Hloušekzk 2/0/08 1P
FSS:EVS102Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 3P
FSS:EVS103Rozšiřování EU M. Pitrovázk 1/1/07 5P
FSS:EVS104Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/09 2P
FSS:EVS105Instituce EU M. Pitrovázk 1/1/08 4P
FSS:EVS107Politiky v EU V. Zapletalovázk 2/0/08 4P
FSS:EVS194Základy analýzy v Evropských studiích P. Kaniokz 1/1/04 2P
FSS:EVSb1101 -- 0/0- 1P
FSS:EVSb1102 -- 0/0- 1P
55 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS118 -- 0/0- --
FSS:EVS130Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/02 6-
FSS:EVS134Úvod do studia lidských práv H. Smekalzk 1/1/04 1-
FSS:EVS143Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 3-
FSS:EVS154Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVS159 -- 0/0- --
FSS:EVS169 -- 0/0- 6-
FSS:EVS171 -- 0/0- --
FSS:EVS173 -- 0/0- 6-
FSS:EVS176 -- 0/0- 3-
FSS:EVS186 -- 0/0- --
FSS:EVS188Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVS192 -- 0/0- --
FSS:EVS193EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři P. Suchýzk 1/1/04 5-
FSS:MVZ123 -- 0/0- 2-
FSS:MVZ138 -- 0/0- 1-
FSS:MVZ158 -- 0/0- --
FSS:MVZ206Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ211Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/15 --
FSS:MVZ220Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:MVZ221Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 1-
FSS:MVZ222Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 2-
FSS:MVZ223Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZ238 -- 0/0- 4-
FSS:EVSb2010Bezpečnostní rozměr evropské integrace J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2018Skandinávie a evropská integrace P. Kaniokzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2021France and Italy: Comparative History and Politics V. Hloušekz 1/1/04 --
FSS:EVSb2022Smlouvy a informační zdroje EU M. Pitrováz 0/2/02 --
FSS:EVSb2025Reflexe událostí v EU P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/02 --
FSS:EVSb2031Česká republika a EU P. Kuchyňkovázk 1/1/03 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv H. Smekalzk 1/1/04 3-
FSS:EVSb2041Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci H. Smekalzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2043Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 3-
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/2/04 5-
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkz 1/1/05 6-
FSS:EVSb2071Krizový management EU J. Urbanovskázk 1/1/05 2-
FSS:EVSb2072Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2073Příprava na zaměstnání ve strukturách EU P. Kaniokz 1/1/03 6-
FSS:EVSb2076Decentralizace v členských státech EU P. Kaniokzk 1/1/04 2-
FSS:EVSb2077Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2083European Integration of the Western Balkans P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSb2085Public Opinion in the EU Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:EVSb2086EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/06 5-
FSS:EVSb2087Politika národní identity v zemích V4 P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2089Úvod do studia mezinárodní migrace P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 1-
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2096Britain and the European Union M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2097EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU P. Kuchyňkovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/05 4-
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2008Security and Democracy in the South Caucasus P. Suchýzk 2/0/05 1-
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/1/05 4-
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 3-
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 1-
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
218 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS190Letní / zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:EVS191Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:EVS430Stáž (Internship) Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:EVSb2900Stáž Z. Křížz 0/05 --
FSS:EVSb2901Letní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
43 kreditů