FSS DS01 Sociologie
Název anglicky: Sociology
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D-S_ Sociologie

Povinnné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCd0101Seminář k disertačním projektům M. Kreidlk 0/0/020 1-
FSS:SOCd0102Metodologický seminář K. Nedbálkovák 0/0/015 1-
FSS:SOCd0103Texty z obecné sociologie I C. Szalóz 0/0/015 2-
FSS:SOCd0106Creative Writing in Sociology B. Jaworskyz blokově - Termíny budou/jsou určeny v sylabu ( Manipulace se studijními materiály)20 4-
FSS:SOCd0107Recenze I M. Kreidlz 0/0/02 3-
FSS:SOCd0108Recenze II M. Kreidlz 0/0/03 5-
FSS:SOCd0109Příprava disertace M. Kreidlk 0/0/020 6-
FSS:SOCd0110Prezentace na konferenci M. Kreidlz 0/0/05 7-
FSS:SOCd0111Veřejná prezentace disertační práce M. Kreidlk 0/0/015 7-
FSS:SOCd0112Publikace/ Publications C. Szalók 0/0/020 8-
FSS:SOCd0114Publikace II C. Szalóz 0/0/020 8-
FSS:SOCd0130Seminář k disertační práci M. Kreidlk 0/0/025 4-
180 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující musejí absolvovat alespoň 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0905Francouzský jazyk pro doktorské studium K. Sedláčkovázk 0/0/04 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 4-
FSS:FSSd0920Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0/015 3-
FSS:FSSd0902Německý jazyk pro doktorské studium R. Heroutzk 0/0/04 --
FSS:FSSd0903Ruský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/04 --
FSS:FSSd0904Španělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 --
FSS:SOCd0113Analýza dat T. Katrňákz 0/0/020 --
FSS:SOCd0115Semináře na jiných univerzitách L. Rabušicz 0/0/015 3-
FSS:SOCd0116Řízená účast na výuce C. Szalóz 0/0/0- 3-
FSS:SOCd0119Seminář k dokončení disertační práce I L. Rabušick 0/0/020 8-
FSS:SOCd0120Seminář k dokončení disertační práce II L. Rabušick 0/0/020 9-
FSS:SOCd0121Seminář k dokončení disertační práce III L. Rabušick 0/0/020 10-
FSS:SOCd0122Seminář k dokončení disertační práce IV L. Rabušick 0/0/020 11-
FSS:SOCd0123Seminář k dokončení disertační práce V L. Rabušick 0/0/020 12-
FSS:SOCd0124Seminář k dokončení disertační práce VI L. Rabušick 0/0/020 13-
FSS:SOCd0125Seminář k dokončení disertační práce VII L. Rabušick 0/0/020 14-
FSS:SOCd0126Seminář k dokončení disertační práce VIII L. Rabušick 0/0/020 15-
FSS:POLd0109Jak napsat výzkumný projekt V. Stojarováz 1/1/010 4-
240 kreditů

Povinná stáž

Studující musejí absolvovat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 5-
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 5-
40 kreditů