FSS SPR03 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/03 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 5P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/01 2P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR P. Horovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/05 2Z
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/04 5P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí během studia získat nejméně 8 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů.

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 3-
FSS:SPRb1146Sociální práce s lidmi s psychózou J. Vanderzk 1/1/05 4-
13 kreditů