FSpS NUTVv Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS N-UTV Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Povinné předměty

Student si zapisuje předmět Psychomotorika se zakončením zápočtem a kreditovou hodnotou 2 kr.
Student si zapisuje předmět Didaktika aplikované tělesná výchovy se zakončením kolokviem a kreditovou hodnotou 2 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:np4141Psychomotorika D. Heiland Trávníkováz 0/1/02 4-
FSpS:n4120Pedagogická praxe 1 J. Sliackyz 0/0/0 120 hod.4 2P
FSpS:n4130Pedagogická praxe 2 J. Sliackyz 0/0/0 90 hod.3 3P
FSpS:np4005Výzkumné trendy v kinantropologii M. Zvonařz 1/0/02 2Z
FSpS:n4114 -- 0/0- 1P
FSpS:np4136Pedagogika sportu V. Jůvazk 1/1/03 3Z
FSpS:np4115Didaktika tělesné výchovy M. Janíkovázk 1/1/03 1Z
FSpS:np4116Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu T. Vencúrikzk 1/2/04 1P
FSpS:np4117Didaktika plaveckých sportů S. Kodešovázk 0/2/03 1P
FSpS:np4124Didaktika atletiky Z. Hlavoňovázk 1/2/04 2P
FSpS:np4127Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení J. Nykodýmzk 1/2/04 2P
FSpS:np4145Didaktika aplikované tělesné výchovy A. Skotákovák 1/12 4P
34 kreditů

Úvod do ped. praxe

Nutno splnit jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4111Úvod do pedagogické praxe J. Sliackyz 0/0/0 120 hodin.4 1P
FSpS:np4111 -- 0/0- 1P
4 kredity