FSpS NUTVj Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS N-UTV Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:nk4001Metodologie J. Zhánělzk 7/13/06 2P
FSpS:n4002Magisterská práce 1 Z. Reguliz 0/0/07 3-
FSpS:n4004Magisterská práce 2 Z. Reguliz 0/0/07 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P)

Student si zapisuje předmět Psychomotorika se zakončením zápočtem a kreditovou hodnotou 2 kr.
Student si zapisuje předmět Didaktika aplikované tělesná výchovy se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 3 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4003English R. Prucklovázk 0/0/02 3-
FSpS:n4114 -- 0/0- 1P
FSpS:n4120Pedagogická praxe 1 J. Sliackyz 0/0/0 120 hod.4 2P
FSpS:n4130Pedagogická praxe 2 J. Sliackyz 0/0/0 90 hod.3 3P
FSpS:n4131Pedagogická praxe 3 J. Sliackyz 0/0/0 60 hod.2 3P
FSpS:n4132Reflexe praxe 2 J. Sliackyz 0/0/0 60 hod.2 3P
FSpS:n4135 -- 0/0- 3P
FSpS:nk4005Výzkumné trendy v kinantropologii M. Zvonařz 7/0/02 2Z
FSpS:nk4112Školní pedagogika M. Janíkovázk 7/7/03 1Z
FSpS:nk4113Psychologie pro učitele V. Jůvazk 7/7/03 1Z
FSpS:nk4115Didaktika tělesné výchovy M. Janíkovázk 7/7/03 1Z
FSpS:nk4116Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu T. Vencúrikzk 7/13/04 1P
FSpS:nk4117Didaktika plaveckých sportů S. Kodešovázk 0/13/03 1P
FSpS:nk4119Didaktika florbalu a netradičních her J. Nykodýmzk 0/13/03 1P
FSpS:nk4121Reflexe praxe 1 J. Sliackyz 0/0/0 7 h blokově.3 2P
FSpS:nk4122Osobnostně sociální rozvoj M. Janíkováz 7/0/0 +3 D.2 2P
FSpS:nk4123Didaktika gymnastiky L. Svobodovázk 7/13/04 2P
FSpS:nk4124Didaktika atletiky Z. Hlavoňovázk 7/13/04 2P
FSpS:nk4127Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení J. Nykodýmzk 7/13/04 2P
FSpS:nk4133Integrativní speciální pedagogika A. Skotákovázk 0/7/02 3P
FSpS:nk4136Pedagogika sportu V. Jůvazk 7/7/03 3Z
FSpS:nk4138Didaktika úpolů J. Reguli Čihounkovázk 7/7/03 3P
FSpS:nk4140Školní management a poradenství M. Janíkovázk 7/7/03 4P
FSpS:nk4141Psychomotorika D. Heiland Trávníkováz 0/7/02 4-
FSpS:nk4144Sociologie sportu A. Svobodazk 7/7/03 4Z
FSpS:nk4145Didaktika aplikované tělesné výchovy A. Skotákovázk 7/72+1 4P
FSpS:nk4210Psychologie sportu a koučování V. Jůvazk 0/13/04 3Z
74 kreditů

Povinně-volitelné předměty (PV)

Student musí absolvovat předměty z nabídky v součtu za nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:nk4743Integrovaný záchranný systém M. Zvonařz 7/7/03 --
FSpS:nk4041Etika a společenská odpovědnost V. Moudrzk 7/7/04 --
FSpS:nk4052Aplikovaná kineziologie R. Vysokýzk 13/13/06 --
FSpS:nk4053Zátěžová diagnostika M. Zvonařz 7/7/03 --
FSpS:nk4220Projektový management ve sportu O. Racekzk 7/13/05 --
FSpS:nk4223Teambuilding D. Heiland Trávníkovázk 7/7/04 --
FSpS:nk4232Zásady organizace outdoorových aktivit S. Hřebíčkovázk 0/13/04 --
FSpS:nk4320Výživa ve sportu a doping M. Kumstátzk 13/0/04 --
33 kreditů

Filozofie sportu

Nutno splnit jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:e058Philosophy of Sport E. Hurychzk 1/1/03 1Z
FSpS:nk4118Filozofie sportu E. Hurychzk 7/7/03 1Z
6 kreditů

Úvod do ped. praxe

Nutno splnit jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4111Úvod do pedagogické praxe J. Sliackyz 0/0/0 120 hodin.4 1P
FSpS:nk4111 -- 0/0- 1P
4 kredity