PřF OPBOT Ochrana přírody - botanika
Název anglicky: Nature Conservation - Botany
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-OCH Ochrana přírody

Společná část (60-80 kr.)

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby dosáhl 80 kreditů za Společnou část.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0734Diplomová práce z ochrany přírody IV L. Tichýz 0/20/020 4P
PřF:Bi7731Diplomová práce z ochrany přírody I L. Tichýz 0/6/06 1P
PřF:Bi8732Diplomová práce z ochrany přírody II L. Tichýz 0/6/06 2P
PřF:Bi9733Diplomová práce z ochrany přírody III L. Tichýz 0/8/08 3P
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7111Terénní exkurze k environmentálním problémům P. Pařilk 0/0/0 5D.2+1 4P
PřF:Bi7113Management ohrožených ekosystémů P. Pařilzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7710Právo a státní správa v ochraně přírody L. Tichýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7720Biologický monitoring a veřejné zakázky L. Tichýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi8160Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu J. Sychraz 0/0/0 5D.3 1P
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi8881Chráněná území ČR 1 J. Rolečekzk 2/02+2 3P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
36 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Metodické předměty

V průběhu 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7540Zpracování dat v ekologii společenstev J. Těšitelzk 2/1/03+2 2-
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3-
PřF:Bi7920Zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/2/02+2 2-
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii O. Hájekk 1/2/03+1 2-
20 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby dosáhl 80 kreditů za Společnou část.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0655Botanický seminář VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6540Vegetace a biotopy ČR M. Chytrýzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi6661Terénní cvičení z geobotaniky L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi7652Botanický seminář III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi8170Květena ČR P. Novákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8185Ekologie lesa J. Rolečekzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi8653Botanický seminář IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9070Ochrana fytogenofondu V. Grulichzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi9654Botanický seminář V Z. Lososováz 0/2/02 3P
28 kreditů

Povinně volitelné předměty

Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7662Geobotanický seminář III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7674Biosystematický seminář III P. Burešz 0/2/02 1P
4 kredity
Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8663Geobotanický seminář IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi8675Biosystematický seminář IV P. Burešz 0/2/02 2P
4 kredity
Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9664Geobotanický seminář V Z. Lososováz 0/2/02 3P
PřF:Bi9676Biosystematický seminář V P. Burešz 0/2/02 3P
4 kredity
Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0665Geobotanický seminář VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi0677Biosystematický seminář VI P. Burešz 0/2/02 4P
4 kredity
Terénní cvičení

V 1. až 2. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí předměty dle svého zaměření v celkovém počtu alespoň 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8165Ekologie mokřadů M. Hájekzk 1/0/01+2 2P
PřF:Bi8169Ekologie mokřadů - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 2P
PřF:Bi8175Ekologie rašelinišť M. Hájekzk 1/0/01+2 3P
PřF:Bi8179Ekologie rašelinišť - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 3P
10 kreditů