PřF UCDH Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCD Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 1-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 2-
PřF:F7200Moderní fyzika a její aplikace Z. Navrátilz 2/0/02 1-
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 2-
PřF:ZX402Globální problémy lidstva V. Herberk 2/0/03 1-
26 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky E. Klimeckák 2/0/02 1P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 2P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
PřF:XS490Didaktika environmentální výchovy Z. Lososováz 0/2/02 2-
14 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 1-
PřF:XS021Inspiratorium pro učitele 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS450Komunikační trénink H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS450aCommunication skills training H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS451Komunikační trénink 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS451aCommunication skills training 2 H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 1-
PřF:XS460Sebezkušenostní kurz H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
18 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I V. Švandováz 0/0/45 1-
PřF:XS092Školský management J. Kratochvílovák 2/0/02 1-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 1-
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 1-
PřF:XS950Začínající učitel Z. Bochníčekz 0/0/0 6 H.1 1-
12 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPDGDiplomová práce 1 (deskriptivní geometrie) J. Janyškaz 0/0/04 1P
PřF:M8DPDGDiplomová práce 2 (deskriptivní geometrie) J. Janyškaz 0/0/04 2P
PřF:M9DPDGDiplomová práce 3 (deskriptivní geometrie) J. Janyškaz 0/0/05 3P
PřF:MADPDGDiplomová práce 4 (deskriptivní geometrie) J. Janyškaz 0/0/09 4P
PřF:MUC07Diplomový seminář 1 J. Vondraz 0/2/01 3-
PřF:MUC08Diplomový seminář 2 J. Vondraz 0/2/01 4-
24 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG13Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 1 J. Vondraz 0/0/30 30h.3 3P
PřF:MDG14Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 2 J. Vondraz 5/0/303 4P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 4P
11 kreditů

Volitelné

Nejméně 1 kredit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 1Z
PřF:MDG02Zobrazovací metody 2 J. Janyškazk 2/2/05 2Z
PřF:MDG11Didaktika deskriptivní geometrie J. Janyškaz 2/0/03 3P
PřF:MDG12Seminář z didaktiky deskriptivní geometrie J. Janyškaz 0/2/02 4P
14 kreditů

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG03Zobrazovací metody 3 J. Janyškazk 2/2/05 3Z
PřF:MDG04Aplikace deskriptivní geometrie J. Vondrazk 2/2/05 4P
PdF:TI1007Aplikace počítačové grafiky M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat min. 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M4190Diferenciální geometrie křivek a ploch J. Šilhanzk 2/2/04+2 4-
PřF:M6140Topologie L. Vokřínekzk 2/1/03+2 2-
PřF:MDG21Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 4-
13 kreditů