PdF NCH2vp Učitelství chemie pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-CH2 Učitelství chemie pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC3010Zacházení s chemickými látkami J. Šiborz 0/1/0 2 hodiny za semestr + test.- 1-
PdF:FC4001Toxikologie D. Vičarzk 2/0/0 8 hodin.3 1P
PdF:FC4004Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.3 2P
PdF:FC4007Průmyslová chemie H. Cídlovák 2/0/0 8 hodin.2 3Z
PdF:FC4008Speciální chemické praktikum J. Šiborz 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC4009Industrial Chemistry H. Cídlováz 0/1/0 4 hodiny.2 4-
PdF:FC4010Teorie chemické vazby P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 4Z
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student volí aspoň 3 během studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4101Chemie a archeologie L. Prokešzk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4102Historie chemie H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4103Integrované přírodovědné pokusy I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.3 3P
PdF:FC4104Klíčové aspekty chemismu životních dějů P. Ptáčekzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4105Chemie a udržitelný rozvoj J. Šiborzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4106Instrumentální metody ve škole J. Horskák 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4107Výzkum učitele chemie na ZŠ H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4108Integrovaná terénní výuka I. Pluckovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4109Správná laboratorní praxe J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4110Bioorganická chemie J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
34 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4002Didaktika chemie 1 H. Cídlovák 3/0/0 12 hodin.3 1Z
PdF:FC4003Školní chemické pokusy 1 I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC4005Didaktika chemie 2 H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 2Z
PdF:FC4006Školní chemické pokusy 2 I. Pluckováz 0/0/2 8 hodin.2 2P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:CH6002Učitelská praxe 2 I. Pluckováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:CH6003Učitelská praxe 3 I. Pluckováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů