PdF BCJ3Svp Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp001Fonetika a fonologie českého jazyka M. Lollokk 0/1/02 1P
PdF:CJp002Úvod do studia jazyka a jazykovědy I. Kolářováz 1/0/02 1-
PdF:CJp003Úvod do studia literatury a literární vědy M. Šubrtováz 0/2/02 1-
PdF:CJp004Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 E. Novákováz 0/2/02 1P
PdF:CJp011Morfologie českého jazyka J. Tuškovázk 0/2/04 2P
PdF:CJp012Tvoření slov v českém jazyce A. Válkováz 0/2/02 2P
PdF:CJp013Teorie literatury pro učitele 1 D. Kročaz 0/1/02 2P
PdF:CJp014Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 E. Novákovázk 0/1/03 2P
PdF:CJp020Základy slavistiky a staroslověnštiny H. Svobodovák 0/2/03 3P
PdF:CJp021Lexikologie českého jazyka A. Veřmiřovskýzk 0/1/03 3P
PdF:CJp022Základy korpusové lingvistiky I. Kolářováz 0/2/02 3-
PdF:CJp023Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 J. Poláčekz 0/2/02 3P
PdF:CJp024Teorie literatury pro učitele 2 D. Kročazk 0/1/03 3P
PdF:CJp031Syntax českého jazyka I. Kolářovázk 0/2/04 4P
PdF:CJp032Historická mluvnice českého jazyka H. Svobodovák 0/2/03 4P
PdF:CJp034Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 J. Poláčekzk 0/1/03 4P
PdF:CJp035Česká literatura po roce 1945 1 M. Chocholatýz 0/2/02 4P
PdF:CJp042Literatura pro mládež M. Šubrtovázk 0/1/03 5P
PdF:CJp043Česká literatura po r. 1945 2 M. Chocholatýzk 0/1/03 5P
PdF:CJp050Základy stylistiky českého jazyka M. Lollokk 0/2/03 6P
PdF:CJp051Kapitoly z problematiky dětského čtenářství M. Šubrtováz 1/0/02 6-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp033Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium A. Veřmiřovskýz 0/1/0 2 (co 14 dní).2 4Z
PdF:CJp044Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium J. Zítkovák 0/1/03 5Z
5 kreditů