PdF DDCIJ01 Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF D-DCIJ Didaktika cizího jazyka

Povinné

Příprava disertační práce a odborná orientace v oboru

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná orientace v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC008Příprava disertační práce V. Janíkovák 0/0/015 --
PdF:DCJC009Odborná orientace v oboru V. Janíkovák 0/0/05 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC001Didaktika cizího jazyka jako vědní disciplína V. Janíkovázk 0/0/010 1-
PdF:DCJC002Teorie osvojování cizího jazyka S. Hanušovázk 0/0/010 3-
PdF:DCJC003Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/011 1-
PdF:DCJC005Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 1 V. Janíkováz 0/0/03 3-
PdF:DCJC006Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků 2 V. Janíkovázk 0/0/09 4-
PdF:DCJC007Zahraniční výzkumná stáž V. Janíkováz 0/0/010 --
PdF:DCJC010Prezentace na konferencích V. Janíkováz 0/0/010 --
63 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk na úrovni B1

Studenti si zapisují z uvedené nabídky jeden cizí jazyk v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC031Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium S. Hanušovázk 0/0/07 --
PdF:DCJC032Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium V. Bakešovázk 0/0/07 --
PdF:DCJC033Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium M. Janíkzk 0/0/07 --
PdF:DCJC034Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium S. Koryčánkovázk 0/0/07 --
28 kreditů

Lingvistika

Studenti si zapisují z uvedené nabídky jeden předměty v hodnotě 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DCJC011Pragmalingvistika T. Káňazk 0/0/010 --
PdF:DCJC012Sociolingvistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/0/010 --
20 kreditů