FF FBRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny 4 předměty s požadovaným ukončením a získat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA014Seminář k bakalářské práci I J. Valtrovák 0/1/05 4P
FF:RLBcA015Seminář k bakalářské práci II J. Valtrovák 0/1/05 5P
FF:RLBcA016Seminář k bakalářské práci III J. Valtrovák 0/1/05 6P
FF:RLBcPBakalářská práce z religionistiky J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 90 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 2/0/05 1Z
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA004Indická náboženství M. Fujdazk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA005Judaismus D. Papoušekzk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA006Křesťanství I D. Zbíralzk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 4P
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 1/1/04+1 5P
FF:RLBcA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 2/0/04+1 6P
FF:RLBcA013Úvod do metodologie výzkumu v religionistice J. Valtrovázk 2/0/04+2 2Z
FF:RLBcA023Náboženství v historické a srovnávací perspektivě J. Valtrovázk 1/1/05+3 3Z
FF:RLBcA024Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 4Z
FF:RLBcA025Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 5Z
FF:RLBcA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/2/05 6-
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou členěny do tematických bloků. V každém z nich studenti zapisují tolik předmětů, aby splnili požadovaný počet kreditů.

Blok 1: Teorie, aplikace v praxi, pramenné jazyky

Na základě konzultace s (zamýšleným) vedoucím bakalářské práce studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a tématem bakalářské práce v celkové výši min. 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HUMB003Experimentální výzkum D. Zbíralk 1/1/02 --
FF:RLBcB021Náboženství a politika D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB052Kreacionismus a evolucionismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB301Proseminář k Úvodu do religionistiky A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB303Religionistická exkurze A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB503Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB508Angažovaná religionistika M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB517Psaní odborným stylem v humanitních studiích L. Novotnák 1/1/04 --
FF:RLBcB518Náboženská jinakost a její reprezentace J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB522Náboženství a kultura v perspektivě makrohistorických vlivů A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB523Evoluční přístupy ke studiu náboženství R. Kundtk 1/1/04 --
FF:RLBcB535Náboženská konverze: konceptulizace a výzkum J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB549Náboženství jako systém sociální regulace: Evoluční perspektiva J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB550Religionistika v cestovním ruchu J. Valtrovák 1/0/04 --
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KSCX01Moderní čínština pro nesinology I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Moderní čínština pro neoborové studenty II D. Václavíkz 0/2/02 --
FF:KSCX03Moderní čínština pro neoborové studenty III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Moderní čínština pro středně pokročilé - četba II D. Václavíkzk 0/2/02+2 --
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:RLB112Hebrejština I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
218 kreditů

Blok 2: Náboženské tradice světa

Studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a zvažovaným či zpracovávaným tématem bakalářské práce v celkové výši min. 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JAP116Japonský buddhismus L. Bělkazk 0/05 --
FF:RLBcB016Křesťanství a hereze I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB034Pravěká náboženství Evropy J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB035Náboženství Mayů, Aztéků a Inků D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB037Nová náboženská hnutí D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB041Biblická archeologie D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB045Žena v křesťanství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB053Tibetský buddhismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB054Buddhistická ikonografie L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB056Buddhismus v Rusku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB094Novokřtěnci J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB210Křesťanské misie J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB213Magie ve středověkém křesťanství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB215Náboženství v Polsku D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB251Gnosticismus A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB259Sexualita v dějinách křesťanství D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB270Náboženství v USA D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB273Vývoj křesťanského kultu D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB280Počátky křesťanství D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB293Manicheismus A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB367Náboženské racionality: četba D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB371Křesťanství na Wikipedii D. Zbíralk 0/2/04 --
FF:RLBcB388Vizuální reprezentace islámu A. Kovácsk 1/1/04 --
FF:RLBcB392Buddhismus v Mongolsku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB395Šambhala L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB510Novopohanství D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB520Ježíš ve filmu D. Papoušekk 2/2/04 --
125 kreditů

Volitelné předměty

Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU v rozsahu 20 kreditů. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima.