FF FBRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny 4 předměty s požadovaným ukončením a získat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA014Seminář k bakalářské práci I J. Valtrovák 0/1/05 4P
FF:RLBcA015Seminář k bakalářské práci II J. Valtrovák 0/1/05 5P
FF:RLBcA016Seminář k bakalářské práci III J. Valtrovák 0/1/05 6P
FF:RLBcPBakalářská práce z religionistiky J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 90 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 2/0/05 1Z
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA004Indická náboženství M. Fujdazk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA005Judaismus D. Papoušekzk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA006Křesťanství I D. Zbíralzk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 4P
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 1/1/04+1 5P
FF:RLBcA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 2/0/04+1 6P
FF:RLBcA013Úvod do metodologie výzkumu v religionistice J. Valtrovázk 2/0/04+2 2Z
FF:RLBcA023Náboženství v historické a srovnávací perspektivě J. Valtrovázk 1/1/05+3 3Z
FF:RLBcA024Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 4Z
FF:RLBcA025Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě J. Valtrovázk 1/1/08 5Z
FF:RLBcA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/2/05 6-
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 kreditů