FF FBRLpV Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 2/0/05 1Z
FF:RLBcA002Buddhismus I J. Valtrovázk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA003Buddhismus II J. Valtrovázk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA004Indická náboženství M. Fujdazk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA005Judaismus D. Papoušekzk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA006Křesťanství I D. Zbíralzk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA007Křesťanství II J. Cigánzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 4P
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 1/1/04+1 5P
FF:RLBcA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 2/0/04+1 6P
FF:RLBcA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/2/05 6-
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
60 kreditů