FF FBRLkJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny 4 předměty s požadovaným ukončením a získat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA014Seminář k bakalářské práci I J. Valtrovák 0/0/0 6 hod./sem. + tutorial 14 hod.5 4P
FF:RLBcKA015Seminář k bakalářské práci II J. Valtrovák 0/0/0 6 hod./sem. + tutorial 14 hod.5 5P
FF:RLBcKA016Seminář k bakalářské práci III J. Valtrovák 0/0/0 tutorial 22 hod.5 6P
FF:RLBcPBakalářská práce z religionistiky J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat v uvedených semestrech všechny předměty s požadovaným ukončením a získat 90 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 14 hod.4+1 1Z
FF:RLBcKA002Buddhismus I J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 1P
FF:RLBcKA006Křesťanství I D. Zbíralzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 1P
FF:RLBcKA003Buddhismus II J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 2P
FF:RLBcKA007Křesťanství II J. Cigánzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 2P
FF:RLBcKA013Úvod do metodologie výzkumu v religionistice J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 14 hod.4+2 2Z
FF:RLBcKA004Indická náboženství M. Fujdazk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 3P
FF:RLBcKA023Náboženství v historické a srovnávací perspektivě J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5+3 3Z
FF:RLBcKA005Judaismus D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 3P
FF:RLBcKA008Islám D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 4P
FF:RLBcKA024Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.8 4Z
FF:RLBcKA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem.4+1 4P
FF:RLBcKA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 5P
FF:RLBcKA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 5P
FF:RLBcKA025Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.8 5Z
FF:RLBcKA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 6-
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou členěny do tematických bloků. V každém z nich studenti zapisují tolik předmětů, aby splnili požadovaný počet kreditů.

Blok 1: Teorie, aplikace v praxi, pramenné jazyky

Na základě konzultace s (zamýšleným) vedoucím bakalářské práce studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a tématem bakalářské práce v celkové výši min. 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HUMB003Experimentální výzkum D. Zbíralk 1/1/02 --
FF:RLBcB021Náboženství a politika D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB052Kreacionismus a evolucionismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB303Religionistická exkurze A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB503Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB508Angažovaná religionistika M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB517Psaní odborným stylem v humanitních studiích L. Novotnák 1/1/04 --
FF:RLBcB518Náboženská jinakost a její reprezentace J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB522Náboženství a kultura v perspektivě makrohistorických vlivů A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB523Evoluční přístupy ke studiu náboženství R. Kundtk 1/1/04 --
FF:RLBcB535Náboženská konverze: konceptulizace a výzkum J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB549Náboženství jako systém sociální regulace: Evoluční perspektiva J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcKB301Proseminář k Úvodu do religionistiky A. Chalupak 0/2/0 bloková výuka.4 --
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KSCX01Moderní čínština pro nesinology I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Moderní čínština pro neoborové studenty II D. Václavíkz 0/2/02 --
FF:KSCX03Moderní čínština pro neoborové studenty III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Moderní čínština pro středně pokročilé - četba II D. Václavíkzk 0/2/02+2 --
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:RLB112Hebrejština I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
214 kreditů

Blok 2: Náboženské tradice světa

Studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a zvažovaným či zpracovávaným tématem bakalářské práce v celkové výši min. 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JAP116Japonský buddhismus L. Bělkazk 0/05 --
FF:RLBcB016Křesťanství a hereze I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB034Pravěká náboženství Evropy J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB035Náboženství Mayů, Aztéků a Inků D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB037Nová náboženská hnutí D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB041Biblická archeologie D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB045Žena v křesťanství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB053Tibetský buddhismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB054Buddhistická ikonografie L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB056Buddhismus v Rusku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB094Novokřtěnci J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB210Křesťanské misie J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB213Magie ve středověkém křesťanství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB215Náboženství v Polsku D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB251Gnosticismus A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB259Sexualita v dějinách křesťanství D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB270Náboženství v USA D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB273Vývoj křesťanského kultu D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB280Počátky křesťanství D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB293Manicheismus A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB367Náboženské racionality: četba D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB371Křesťanství na Wikipedii D. Zbíralk 0/2/04 --
FF:RLBcB388Vizuální reprezentace islámu A. Kovácsk 1/1/04 --
FF:RLBcB392Buddhismus v Mongolsku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB395Šambhala L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB520Ježíš ve filmu D. Papoušekk 2/2/04 --
121 kreditů

Volitelné předměty

Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU v rozsahu 22 kreditů. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima.