FF FNLJpJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ551Seminář k magisterské diplomové práci I D. Urbanováz 0/2/010 3P
FF:LJ552Seminář k magisterské diplomové práci II D. Urbanováz 0/2/010 4P
FF:LJ554Magisterská diplomová práce D. Urbanováz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a intepretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále:

 • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47, 44, 28, 93, 98, 62, 101, 118 (povinné předměty)
 • S. Propertius I, 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11 (povinné předměty)
 • Albius Tibullus I 1,3,10; II 2; IV 7, 9, 11 (povinné předměty)
 • C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109 (povinné předměty)
 • C. Plinius Caecilius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97 (povinné předměty)
 • T. Lucretius Carus. De rerum natura 1, 1-184 (povinné předměty)
 • L. Apuleius. Amor et Psýché (povinné předměty)
 • Cornelius Tacitus. Annales I 1-74; II 5-26, 59-75; III 52-55; IV 32-33; 37-38, 67; VI 46-51; XII 64-69; XIV 1-16; XV 48-67 (magisterská státní zkouška)
 • Q. Horatius Flaccus. Carmina I 1-3, 8-11, 14, 22, 24, 37; II 3, 7, 10,14; III 1-3, 8, 9, 13, 30; IV 3, 5, 7. Satirae I I, 9; II 6. Epistulae I 2, 10; De arte poetica (Ad Pisones) (povinné předměty, státní magisterská zkouška)
 • T. Maccius Plautus. 1 komedie podle vlastního výběru (povinné předměty)
 • M. Valerius Martialis. I 13, 16, 19, 32, 35; II 87, 89; III, 8; VI 60 X 16, XI 101 (povinné předměty)
 • Vulgáta. Genesis; Psalmi 1–411; 1 evangelium dle vlastního výběru; zvládnutí orientace ve Vulgátě a znalost pořadí biblických knih (povinné předměty)
 • Carmina Burana 1, 6, 10, 11, 16, 69, 75, 76, 100, 123, 130, 136, 191, 196, 211, 219 (povinné předměty)
 • Hagiografie a historiografie: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius, Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum I. (povinné předměty)
 • J. Amos Komenský. Didactica magna (ca. 10-20 stran) (povinné předměty)
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Carmina selecta. Přel. J. Martínek, H. Businská, D. Martínková. Praha: Aula, 1996. (10 skladeb dle vlastního výběru) (povinné předměty)
 • Aurelius Augustinus. Confessiones I, IX; De civitate Dei I, II, VIII (státní magisterská zkouška)

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Anthologia Palatina (výběr); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Kléméns Alexandrijský / Órigenés / Basileios: jedno dílo dle vlastního výběru;

Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Statius: 12. kniha eposu Thebais (v anglickém překladu), ze sbírky Silvae to, co je v Stiebitzově výboru Římská lyrika; Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);

Augustinus: Vyznání, O boží obci; Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Dětmar z Merseburku: Kronika, přel. B. Neškudla. Praha, Argo 2008; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Zlatá legenda (ca. 100 stran); Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (kniha 1, s. 49-119); Helena Businská: Renesanční poezie. Praha: Academia, 1975; Apoštol míru J. A. Komenský (ca. 200 stran); Kosmova kronika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovák 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ263Interpretační seminář středověké latiny P. Mutlovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Samostatná četba (Seneca a Plinius Secundus) J. Mikulovák 0/0/02 1P
FF:LJ256Samostatná četba (Lucretius a Apuleius) K. Petrovićovák 0/0/02 3P
FF:LJ257Samostatná četba (Plautus) D. Urbanovák 0/0/03 2P
FF:LJ258Samostatná četba elegických básníků D. Urbanovák 0/0/02+1 2P
FF:LJ260Samostatná četba středověké českolatinské hagiografie a historiografie P. Mutlovák 0/0/02 4P
FF:LJ261Samostatná četba Vulgáty P. Mutlovák 0/0/02 4P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 1P
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 1-
56 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musí splnit oba bloky povinně volitelných předmětů, tj. Teoretické předměty i Ostatní předměty.

Teoretické předměty

Studenti si musí vybrat jeden ze dvou teoretických předmětů podle svého odborného zaměření nebo tématu diplomové práce. Výběr předmětu je zohledněn v otázkách u státní magisterské zkoušky, protože se jedná o teoretické předměty profilujícího základu. Pokud studenti absolvují oba předměty, kredity za druhý z nich přecházejí do kategorie povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ158Latinská lingvistika D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
8 kreditů

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali minimálně 32 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ159Latina jako jazyk odborného textu I D. Urbanovák 1/1/03 1-
FF:LJ160Latina jako jazyk odborného textu II D. Urbanovák 1/1/03 2-
FF:LJ262Latinský překladatelský seminář D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 2/0/04 3-
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 4-
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 4-
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 2-
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 1-
FF:LJ451Latina v praxi I. Radováz blokově - Jedná se o přednášky a semináře hostů z ČR i ze zahraničí.1 3-
59 kreditů

Volitelné předměty

Student musí získat 8 kreditů za volitelné předměty. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty. Jako volitelný si student může zapsat jakýkoliv předmět, doporučují se předměty z blízkých oborů nebo teoreticky zaměřené předměty. Níže uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB06Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru J. Bednaříkováz 2/04 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 1-
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 2-
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 --
FF:LgBA11Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 --
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB132Syntax češtiny pro překladatele J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB94Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. Křístekzk 0/2/04 --
37 kreditů