FF FBDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kreditů)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1737Seminář k bakalářské diplomové práci I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1739Bakalářská diplomová práce I. Folettik 0/2/010 6P
20 kreditů

Propedeutický ročník

Úspěšné ukončení všech předmětů propedeutického ročníku je povinné pro další studium. Ideální formou průchodu studia je splnění všech předmětů v prvním roce. Jedinou výjimkou může být skutečnost, že ve stejné době má student vypsanou povinnou přednášku ve vedlejším oboru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 1P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 1P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 2P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 2P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 2P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 1P
FF:DU1706aPostupová ročníková práce I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- --
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 2P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 2P
60 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1722Úvod do dějin Architektury J. Kroupazk 2/0/03 5Z
FF:DU1723Historiografie dějin umění J. Kroupazk 2/0/04 4Z
FF:DU1738Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) T. Valešk 0/2/03 5Z
10 kreditů

Povinně volitelné předměty: Umění od Středověku po Současnost

Student si v každém bloku zvolí jeden předmět, celkem potom dvě přednášky a jeden seminář.

Blok 1: Středověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/0/05 3P
FF:DU1711Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. Z. Frantovák 0/2/05 4P
FF:DU1712Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. Z. Frantovázk 2/0/05 3P
FF:DU1713Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II A. Palladinok 0/2/05 4P
20 kreditů

Blok 2: Novověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1714Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. P. Suchánekzk 2/0/05 3P
FF:DU1715Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. R. Nokkala Miltovák 0/2/05 4P
FF:DU1716Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 3P
FF:DU1717Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II R. Nokkala Miltovák 2/0/05 4P
20 kreditů

Blok 3: Současné umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1718Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I A. Pomajzlovázk 2/0/05 3P
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I M. Rusinkok 0/2/05 4P
FF:DU1720Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II M. Rusinkozk 2/0/05 3P
FF:DU1721Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II A. Pomajzlovák 0/2/05 4P
20 kreditů