FF FBBApSFIN Finština
Název anglicky: Finnish
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-BA_ Baltistika

Společná část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_01Úvod do studia baltského regionu H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 1P
FF:BA_02Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/04 1Z
FF:BA_03Úvod do literární vědy I B. Fořtzk 0/2/05 1Z
FF:BA_04Baltské jazyky V. Šeferiszk 2/0/05 4Z
FF:BA_05Starší dějiny baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_06Samostatná četba k dějinám baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_07Úvod do literární vědy II B. Fořtzk 2/0/05 2Z
FF:BA_08Tvorba odborného textu V. Šeferiszk 0/2/05 2Z
FF:BA_10Novější dějiny Litvy a Polska H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_11Literatura a kulturní dějiny Litvy V. Šeferiszk 2/0/05 3P
FF:BA_12Samostatná četba litevské beletrie V. Šeferiszk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_13Fennougrické jazyky P. Hebedovázk 2/0/05 3Z
FF:BA_14Novější dějiny Lotyšska a Estonska H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_15Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_16Samostatná četba lotyšské a estonské beletrie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_17Novější dějiny Finska a Skandinávie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_18Literatura a kulturní dějiny Finska a Skandinávie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 5P
FF:BA_19Samostatná četba finské a skandinávské beletrie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_20Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 2P
FF:BA_SZk_BcStátní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠeferisSZk 0/0/0- 6-
90 kreditů

Bakalářská práce

Seminář k bakalářské práci je určen pro přípravu bakalářské práce a absolvuje se v 5. semestru studia. Bakalářská práce se píše a následně obhajuje v posledním (6.) semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_BpBakalářská práce V. Šeferisz 0/0/0- 6P
FF:BA_Sem_BpSeminář k bakalářské práci V. Šeferisz 0/2/015 5P
15 kreditů

Společné předměty - prezenční studium (15 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS001Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd J. Matelazk 2/0/05 --
FF:ARTS002Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičanzk 2/0/05 --
FF:ARTS003K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla M. Štědroňk 0/0/05 --
FF:ARTS004Homér a evropská literatura I. Radovák 2/0/05 --
FF:ARTS005Život v kyberprostoru: návod k přežití P. Škyříkk 2/0/05 --
FF:ARTS006The Fall of an Empire or the Rise of Europe? I. Folettik 2/0/05 --
FF:ARTS007Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu A. Urválekk 2/0/05 --
FF:ARTS008Argumentace a logika M. Pichak 1/1/05 --
FF:ARTS009ABC češtiny Z. Hladkák 2/0/05 --
FF:ARTS010Dějiny Mongolska a stepních říší M. Schwarzk 0/0/05 --
FF:ARTS011Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse A. Chalupak 2/0/05 --
FF:ARTS012Kulturní konstrukce jinakosti D. Drápalak 2/0/05 --
FF:ARTS013Slovanské areály P. Krejčík 2/0/05 --
FF:ARTS014Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. Z. Fišerk 2/0/05 --
FF:ARTS015Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu J. Macháčekk 2/0/05 --
FF:ARTS016Literární život na středověkých univerzitách P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ARTS018You Are Here: Places and Spaces in Anglophone Cultures T. Pospíšilk 2/0/05 --
90 kreditů
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_F1Finština 1 P. Hebedovázk 0/4/03 1Z
FF:BA_F1_drilFinština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 1P
FF:BA_F2Finština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 2Z
FF:BA_F2_drilFinština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 2P
FF:BA_F3Finština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 3Z
FF:BA_F3_drilFinština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 3P
FF:BA_F4Finština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 4Z
FF:BA_F4_drilFinština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 4P
FF:BA_F5Finština 5 P. Hebedovázk 0/4/03 5Z
FF:BA_F5_drilFinština 5 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 5P
FF:BA_F6Finština 6 P. Hebedovázk 0/4/03 6Z
FF:BA_F6_drilFinština 6 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 6P
FF:BA_F_cetb1Finština: četba I P. Hebedováz 0/2/02 5P
FF:BA_F_cetb2Finština: četba II P. Hebedováz 0/2/02 6P
FF:BA_F_syst1Finština: výklad systému I P. Hebedovázk 2/0/03 3Z
FF:BA_F_syst2Finština: výklad systému II P. Hebedovázk 2/0/03 4Z
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Od třetího semestru studia baltistiky má student-finštinář povinnost zvolit druhý jazyk studia baltistiky: litevštinu, lotyštinu nebo estonštinu. V rámci zvoleného jazyka pak je nutno absolvovat všechny uvedené předměty. Student volí jazyk dle svého uvážení. Učitelé poskytnou bližší informace ke studiu každého z uvedených jazyků.

Druhý jazyk: litevština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_L1Litevština 1 V. Šeferiszk 0/4/03 3-
FF:BA_L1_drilLitevština 1 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 3-
FF:BA_L2Litevština 2 V. Šeferiszk 0/4/03 4-
FF:BA_L2_drilLitevština 2 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 4-
FF:BA_L3Litevština 3 V. Šeferiszk 0/4/03 5-
FF:BA_L3_drilLitevština 3 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 5-
FF:BA_L4Litevština 4 V. Šeferiszk 0/4/03 6-
FF:BA_L4_drilLitevština 4 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 6-
20 kreditů
Druhý jazyk: lotyština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_LV1Lotyština 1 V. Šeferiszk 0/4/03 3-
FF:BA_LV1drilLotyština 1 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 3-
FF:BA_LV2Lotyština 2 V. Šeferiszk 0/4/03 4-
FF:BA_LV2drilLotyština 2 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 4-
FF:BA_LV3Lotyština 3 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_LV3drilLotyština 3 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 5-
FF:BA_LV4Lotyština 4 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_LV4drilLotyština 4 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 6-
20 kreditů
Druhý jazyk: estonština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_E1Estonština 1 P. Hebedovázk 0/4/03 3-
FF:BA_E1_drilEstonština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 3-
FF:BA_E2Estonština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 4-
FF:BA_E2_drilEstonština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 4-
FF:BA_E3Estonština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 5-
FF:BA_E3_drilEstonština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 5-
FF:BA_E4Estonština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 6-
FF:BA_E4_drilEstonština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 6-
20 kreditů