FF FNAJUkJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-AJU_ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Všechny kurzy v sekcích Pedagogicko-psychologický základ, Didaktika, Lingvistika pro učitele, Praxe, Diplomová práce, Zkoušky z AJ jsou povinné.

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1Z
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2Z
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
24 kreditů

Didaktika - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5101Didaktika anglického jazyka I T. Rankinz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 1Z
FF:AJU5102Didaktika anglického jazyka II T. Rankinz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 1Z
FF:AJU5103Didaktika anglického jazyka III T. Rankinzk 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 3Z
12 kreditů

Lingvistika pro učitele

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5201Jazykové zkoušky a testování L. Nepivodováz 0/0/04 2P
FF:AJU5202Vybrané jazykové jevy pro učitele T. Rankinz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 3P
FF:AJU5203Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka L. Nepivodováz 0/0/04 3P
FF:AJU5204Angličtina pro specifické účely J. Kubrickáz 0/0/04 3P
16 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJUPP01JUčitelská praxe z anglického jazyka 1 J. Sedláčkováz 0/3/06 --
FF:AJUPP02JUčitelská praxe z anglického jazyka 2 J. Sedláčkováz 0/0/06 --
FF:AJUPP03JUčitelská praxe z anglického jazyka 3 J. Sedláčkováz 0/0/06 --
FF:AJURS01JCReflektivní seminář k praxi 1 J. Sedláčkováz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).2 --
FF:AJURS02JCReflektivní seminář k praxi 2 J. Sedláčkováz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).2 --
FF:AJURS03JCReflektivní seminář k praxi 3 J. Sedláčkováz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).2 --
24 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5901Projekt didakticky zaměřené diplomové práce T. Rankinz 0/0/0 blokově (13 hodin za semestr).4 2Z
FF:AJU5902Seminář k magisterské diplomové práci T. Rankinz 0/0/04 3Z
FF:AJU5903Magisterská diplomová práce T. Rankinz 0/0/08 4Z
16 kreditů

Zkoušky z AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5401Zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- 2P
FF:AJU5402Ústní zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- 2P
0 kreditů

Didaktika - povinně volitelné

V rámci této kategorie musí student nasbírat minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU5104ICT ve výuce jazyků L. Nepivodováz 0/2/04 -P
FF:AJU5105Příprava didakticky zaměřené diplomové práce T. Rankinz 0/2/04 3P
FF:AJU5106Individuální rozdíly ve výuce anglického jazyka J. Sedláčkováz 0/2/04 -P
FF:AJU5107Literatura a kultura ve výuce angličtiny L. Podroužkováz 0/2/04 -P
FF:AJU5108Výuka výslovnosti na středních školách K. Tomkováz 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné kredity na KAA

V rámci této kategorie musí student nasbírat minimálně 16 kreditů z magisterských kurzů na KAA (kódy AJL2% a AJU2%).