FF FNAJkJ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr:
AJL50001 - 24 hod
AJL50003 - 24 hod
PV kurz 1 - 24 hod
PV kurz 2 - 24 hod
(PV kurz 3 - 24 hod)

2. semestr:
AJL50002 - 24 hod
AJL50004 - 24 hod
PV kurz 4 - 24 hod
PV kurz 5 - 24 hod
(PV kurz 6 - 24 hod)

3. semestr:
AJL50005 - 24 hod
AJL59801 - 8 hod
PV kurz 7 - 24 hod
PV kurz 8 - 24 hod
(PV kurz 9 - 24 hod)

4. semestr:
(PV kurz 3, 6, 9 - 3 x 24 hod)
AJL59802 - individuální konzultace
AJL59850 - odevzdání magisterské diplomové práce
AJL59999 - Státní závěrečná zkouška magisterská

Povinné předměty (60-80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL50001Teorie literatury a kultury I M. Frankovázk 0/2/08 1Z
FF:AJL50002Teorie literatury a kultury II T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:AJL50003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 2Z
FF:AJL50004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJL50005Anglická filologie v českém prostředí N. Kudrnáčovázk 0/2/08 3Z
FF:AJL51000Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 3P
FF:AJL51100Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 3P
FF:AJL59801Seminář k magisterské diplomové práci I J. Chovanecz 0/0/06 3P
FF:AJL59802Seminář k magisterské diplomové práci II J. Chovanecz 0/0/020 4P
FF:AJL59850Magisterská diplomová práce J. Chovanecz 0/0/0- 4P
66 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí absolvovat povinně volitelné předměty v rámci zaměření v rozsahu min. 36 kreditů, kromě toho také mimo své zaměření v rozsahu min. 18 kreditů, tj. celkem 54 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL52065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 1-
FF:AJL52066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 2-
FF:AJL52068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3-
FF:AJL52082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 1-
FF:AJL52083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL52087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 3-
FF:AJL52089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/06 1-
FF:AJL52091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL52093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 3-
FF:AJL52098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 1-
FF:AJL54054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 2-
FF:AJL54055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 3-
FF:AJL54090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 1-
FF:AJL54101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 2-
FF:AJL55056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 3-
FF:AJL56071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 1-
FF:AJL57051Současné indiánské komunity M. Horákovázk 0/2/06 2-
FF:AJL57053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smithzk 0/2/06 3-
FF:AJL57075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 1-
FF:AJL58056Rozmanitost kanadské zkušenosti: kanadský film od 70. let do současnosti T. Pospíšilzk 0/2/06 2-
FF:AJL58084Austrálie domorodých obyvatel M. Horákovázk 0/2/06 3-
FF:AJL59054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 1-
FF:AJL59055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 2-
FF:AJL59066Styl a překlad R. Kamenickázk 0/2/06 3-
144 kreditů