LF BPA01 Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF B-PA Porodní asistence

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu pro obor. Jako volitelné si může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Podmínkou zápisu do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů. Studenti prezenčního studia musí získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit, které zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou (studenti si zapisují povinnou dvousemestrální výuku anglického jazyka).

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPAN011cAnatomie - cvičení M. Joukalz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPAN011pAnatomie - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.2 1P
LF:BPBC011cBiochemie a hematologie - cvičení H. Paulováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BPBC011pBiochemie a hematologie - přednáška H. Paulovázk 2/0/0 30.2 1Z
LF:BPEM011pEmbryologie - přednáška Z. Holubcovák 1/0/0 15.2 1Z
LF:BPIV0221cInformační výchova I - cvičení A. Pokornáz 0/1.5/0 15.1 2-
LF:BPKN011cKomunikace - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPKN011pKomunikace - přednáška M. Světlákk 1/0/0 15.2 1P
LF:BPLT011Lékařská terminologie a latina - cvičení K. Pořízkovázk 0/2/0 30.2 1P
LF:BPPP011cPrvní pomoc - cvičení M. Pospíšilz 0/2/0 30.2 1P
LF:BPPP011pPrvní pomoc - přednáška M. Pospíšilk 1/0/0 15.1 1P
LF:BPPS011cObecná a vývojová psychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPPS011pObecná a vývojová psychologie - přednáška M. Světlákz 1/0/0 15.1 1P
LF:BPPV011cPostupy v porodní asistenci - cvičení L. Veselázk 0/6/0 90.4 1P
LF:BPTP0121cZáklady teorie porodní asistence I - cvičení R. Wilhelmováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BPTP0121pZáklady teorie porodní asistence I - přednáška R. Wilhelmováz 2/0/0 30.2 1P
LF:BPZB011cZáklady biofyziky - cvičení V. Bernardz 0/2/0 30.1 1Z
LF:BPZB011pZáklady biofyziky - přednáška V. Bernardzk 2/0/0 30.2 1Z
LF:BPZG0121Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška I. Crhaz 2/0/0 30.1 1P
LF:BPFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BPFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BPFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 10.1 2Z
LF:BPFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 20.3 2Z
LF:BPGE021pLékařská genetika - přednáška I. Valáškováz 2/0/0 20.1 2Z
LF:BPIN0221Individuální odborná praxe I R. Wilhelmováz 0/0/0 240.4 2P
LF:BPOP0251Odborná praxe I R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 2P
LF:BPPA0241cPorodní asistence I - cvičení R. Wilhelmováz 0/3/0 30.2 2P
LF:BPPO0221pPorodnictví I - přednáška I. Crhaz 2.5/0/0 25.2 2P
LF:BPPR021cKlinická a porodnická propedeutika- cvičení V. Weinbergerz 0/2/0 20.1 2Z
LF:BPPR021pKlinická a porodnická propedeutika- přednáška O. Ludkazk 3/0/0 30.2 2Z
LF:BPRD021cRadiologie a nukleární medicína - cvičení V. Válekz 0/0.3/0 5.1 2Z
LF:BPRD021pRadiologie a nukleární medicína - přednáška V. Válekk 0.7/0/0 10.2 2Z
LF:BPSP021Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení M. Světlákk 0/0.7/0 10.1 2P
LF:BPTP0222cZáklady teorie porodní asistence II - cvičení R. Wilhelmováz 0/1/0 10.1 2P
LF:BPTP0222pZáklady teorie porodní asistence II - přednáška R. Wilhelmovázk 2/0/0 20.2 2P
LF:BSKM021cMikrobiologie a imunologie - cvičení F. Růžičkaz 0/1.5/0 15.1 2Z
LF:BSKM021pMikrobiologie a imunologie - přednáška F. Růžičkazk 1.5/0/0 15.2 2Z
61 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPAJ0121Angličtina I V. Dvořáčkováz 0/2/0 20.2 3P
LF:BPEP031pEpidemiologie - přednáška M. Kolářovázk 3/0/0 30.2 3Z
LF:BPFA0321cFarmakologie - cvičení B. Říhováz 0/3/0 30.1 3Z
LF:BPFA0321pFarmakologie - přednáška B. Říhovázk 1.5/0/0 15.2 3Z
LF:BPNP0321cPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii I - cvičení P. Opálkováz 0/3/0 30.1 3P
LF:BPNP0321pPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii I - přednáška H. Hrstkováz 3/0/0 30.1 3P
LF:BPOP0352Odborná praxe II R. Wilhelmováz 0/0/0 200.3 3P
LF:BPOZ031Ochrana veřejného zdraví J. Fialaz 0/1.7/0 25.2 3P
LF:BPPA0342cPorodní asistence II - cvičení R. Wilhelmovázk 0/3/0 30.2 3P
LF:BPVD031cVýživa a dietetika - cvičení H. Matějováz 0/1.5/0 15.1 3P
LF:BPVD031pVýživa a dietetika- přednáška H. Matějovák 1.5/0/0 15.1 3P
LF:BPVZ031cVýzkum v porodní asistenci - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 10.1 3Z
LF:BPVZ031pVýzkum v porodní asistenci - přednáška A. Pokornák 2/0/0 20.2 3Z
LF:BPZF031Základy fyzioterapie v porodní asistenci - cvičení J. Siegelováz 0/2/0 20.1 3P
LF:BPZG0322cOšetřovatelská péče v gynekologii II - cvičení L. Veseláz 0/4.5/0 45.1 3P
LF:BPZG0322pOšetřovatelská péče v gynekologii II - přednáška I. Crhazk 3/0/0 30.3 3P
LF:BPAJ0222Angličtina II V. Dvořáčkovázk 0/3/0 30.2 4P
LF:BPBP041pPropedeutika bakalářské práce - přednáška R. Wilhelmováz 0/1.5/0 15.1 4P
LF:BPIN0422Individuální odborná praxe II R. Wilhelmováz 0/0/0 240.4 4P
LF:BPIV0422cInformační výchova II - cvičení A. Pokornák 0/1.5/0 15.1 4-
LF:BPKO0421cPrimární a komunitní péče v porodní asistenci I - cvičení R. Wilhelmováz 0/5/0 50.2 4P
LF:BPKO0421pPrimární a komunitní péče v porodní asistenci I - přednáška R. Wilhelmováz 1/0/0 10.1 4P
LF:BPNP0422cPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii II - cvičení P. Opálkováz 0/6/0 60.1 4P
LF:BPNP0422pPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii II - přednáška H. Hrstkovázk 2.5/0/0 25.2 4P
LF:BPOP0453Odborná praxe III R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 4P
LF:BPPA0443cPorodní asistence III - cvičení R. Wilhelmovázk 0/3/0 30.2 4P
LF:BPPG041cEdukace v porodní asistenci - cvičení L. Veselák 0/3/0 30.2 4P
LF:BPPG041pEdukace v porodní asistenci - přednáška R. Wilhelmováz 1/0/0 10.1 4P
LF:BPPL0321pPatologie a patologická fyziologie I - přednáška J. Siegelováz 2.5/0/0 25.2 3Z
LF:BPPL0422cPatologie a patologická fyziologie II - cvičení J. Siegelováz 0/1.5/0 15.1 4Z
LF:BPPL0422pPatologie a patologická fyziologie II - přednáška J. Siegelovázk 2.5/0/0 25.2 4Z
LF:BPPO0422pPorodnictví II - přednáška I. Crhazk 3/0/0 30.2 4P
LF:BPPO0431cPorodnictví I - cvičení R. Wilhelmováz 0/3/0 30.1 4Z
LF:BPPR031cZdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 10.1 3-
LF:BPPR031pZdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška M. Koščíkk 1/0/0 10.2 3-
LF:BPTE041Psychoterapeutické techniky v porodní asistenci - cvičení M. Světlákz 0/1/0 10.1 4P
60 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPAK051cAkutní a kritické stavy v porodnictví a gynekologii - cvičení L. Veseláz 0/1/0 10.1 5P
LF:BPAK051pAkutní a kritické stavy v porodnictví a gynekologii - přednáška I. Crhak 1/0/0 10.1 5P
LF:BPBP0521cPropedeutika bakalářské práce I - cvičení R. Wilhelmováz 0/6/0 60.3 5P
LF:BPEK061Úvod do ekonomiky zdravotnictví B. Buchtovák 2/1/02 6Z
LF:BPET051cEtika ve zdravotnictví - cvičení J. Kuřez 0/1.5/0 15.1 5Z
LF:BPET051pEtika ve zdravotnictví - přednáška J. Kuřek 1.5/0/0 15.1 5Z
LF:BPKO0522cPrimární a komunitní péče v porodní asistenci II - cvičení R. Wilhelmovák 0/6/0 60.3 5P
LF:BPMN051cManagement a řízení kvality - cvičení L. Veseláz 1.5/0/0 15.1 5P
LF:BPMN051pManagement a řízení kvality - přednáška L. Veselák 1.5/0/0 15.2 5P
LF:BPOP0554Odborná praxe IV R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 5P
LF:BPPA0544cPorodní asistence IV - cvičení R. Wilhelmováz 0/2/0 20.1 5P
LF:BPPA0544pPorodní asistence IV - přednáška R. Wilhelmovák 1/0/0 10.2 5P
LF:BPPC051Paliativní péče I. Crhaz 0/1/0 10.1 5P
LF:BPPO0532cPorodnictví II - cvičení R. Wilhelmováz 0/4/0 40.1 5P
LF:BPSC051cSociologie - cvičení T. Dosedělz 0/1/0 15.1 5Z
LF:BPSC051pSociologie - přednáška T. Dosedělk 1/0/0 15.2 5Z
LF:BPAR061cPorodnická analgezie, anestézie a resuscitace - cvičení P. Štouračk 0/4/0 28.2 6P
LF:BPBP0622cPropedeutika bakalářská práce II - cvičení R. Wilhelmovák 0/14/0 98.6 6P
LF:BPOP0655Odborná praxe V R. Wilhelmovázk 0/0/0 280.7 6P
LF:BPPO0633cPorodnictví III - cvičení R. Wilhelmovázk 0/8/0 56.5 6P
LF:BPST051Prevence ve stomatologii L. Roubalíkováz 0/0.3/0 3.1 5P
LF:BPUD061Ultrazvuková diagnostika v porodní asistenci - cvičení R. Wilhelmovák 0/2/0 14.1 6P
LF:BPZC061cPéče o ženu v chirurgických oborech - cvičení M. Ježováz 0/2/0 14.1 6P
LF:BPZC061pPéče o ženu v chirurgických oborech - přednáška V. Procházkazk 4/0/0 28.2 6P
LF:BPZI051cPéče o ženu v interních oborech - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 15.1 5P
LF:BPZI051pPéče o ženu v interních oborech - přednáška O. Ludkazk 3/0/0 30.2 5P
LF:BPZN051cPéče o ženu v neurologii - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 10.1 5-
LF:BPZN051pPéče o ženu v neurologii - přednáška P. Štouračzk 1.5/0/0 15.2 5-
LF:BPZP061cPéče o ženu v psychiatrii - cvičení T. Kašpárekz 0/1/0 7.1 6P
LF:BPZP061pPéče o ženu v psychiatrii - přednáška T. Kašpárekk 3/0/0 21.2 6P
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPIT001 -- 0/0- --
0 kreditů