FF FBPJpV Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 Z P
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I M. Przybylskiz 0/4/04 - P
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 Z P
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 P P
17 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II M. Przybylskiz 0/4/04 - P
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 Z P
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 Z P
11 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 Z P
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 P P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtováz 2/1/03 P P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 P P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 P P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 Z P
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtováz 2/1/03 P P
11 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 - PV
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 - PV
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 - PV
FF:PJN307Vybrané problémy polské kultury a literatury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 - PV
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach M. Przybylskiz 0/2/04 - PV
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 - PV
FF:PJV030Dodatkowe konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/1/01 - PV
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 - PV
32 kreditů