Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF rigo Novořecký jazyk a literatura (dobíhající)
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.