FF FNNJUpV Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-NJU_ Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJDII_001Didactics of the German language S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didactics of the German language I. Zündorfk 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didactics of the German language S. Stanovskák 1/1/04 3P
FF:NJUPP01SPedagogical practice on an ongoing basis. S. Stanovskák 1/1/03 2P
FF:NJUPP02SPedagogical practice I S. Stanovskák 1/1/03 3P
FF:NJUPP03SPedagogical practice I S. Stanovskák 1/1/03 4P
FF:NJURS01SReflexis of the Pedagogical practice S. Stanovskák 1/1/01 2P
FF:NJURS02SReflexis of the Pedagogical practice I S. Stanovskák 1/1/01 3P
FF:NJURS03SReflexis of the Pedagogical practice II S. Stanovskák 1/1/01 4P
24 credits

Selective courses

Blok 1

Z těchto předmětů je třeba nasbírat 12 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_183AGerman lexicology II I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_23AContemporary Literature A. Urválekk 1/1/03 1P
FF:NJII_251AStylistic J. Malázk 0/1/04 1P
FF:NJII_252AContemporary Literature A. Urválekk 1/1/04 2P
15 credits

Blok 2

Volí se jedna ze dvou didaktických dílen v celkové dotaci 4 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_258Didactics of the German language I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_259Didactics of the German literature J. Budňákk 1/1/04 4P
8 credits