FF FBFAVkJ Theory and History of Film and Audiovisual Culture
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: FF B-FAV_ Theory and History of Film and Audiovisual Culture

Společný univerzitní základ (8 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHK0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students M. Pichazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:cjva2pOnline Course of Academic English for the Humanities K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pCourse of Academic German for the Humanities II P. Chládkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

Předměty k bakalářské práci

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVBKa120B.A. Project P. Skopalk 0/2/05 4P
FF:FAVBKa130B.A. seminar I P. Skopalzk 0/2/05 5P
FF:FAVBKa140B.A. seminar II P. Skopalzk 0/2/05 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVBKa010Introduction to Film Studies R. Kokešzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBKa020History of Film Theories till 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBKa030History of Film Theories after 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBKa040History of the Czech Cinema I M. Večeřazk 2/0/05 3Z
FF:FAVBKa050History of Czech Cinema II J. Blažejovskýzk 2/0/05 4Z
FF:FAVBKa060History of World Cinema I R. Kokešzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBKa070History of World Cinema II J. Blažejovskýzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBKa080Film Style Analysis R. Kokešzk 0/2/05 2Z
FF:FAVBKa090Film Narrative Analysis R. Kokešzk 0/2/05 2Z
FF:FAVBKa100Methodology of historical research Š. Gmiterkovázk 0/2/05 1Z
FF:FAVBKa110Film Studies Research P. Skopalzk 0/2/05 4Z
FF:FAVBKa150Specialized Practice J. Blažejovskýz 0/0/25 5P
FF:FAVh001Czech New Wave Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:FAVh004Czech and Slovak cinema during the normalization period J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:FAVh007Cinema in the occupied Europe, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:FAVh010Worlds to be Continued: Serial Fiction Poetics R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4P
80 credits

Selective courses

Předměty historické, teoretické a metodologické

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVh002Czech Film in Exile J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtech Jasny J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh005Cinema of USSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historical Poetics of Czech Cinema till 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 credits

Předměty praktické

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVp001Film scriptwriting and dramaturgy M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Film and TV production M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Film Distribution J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgy, production and distribution of documentary M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Methods of Documentary Film J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
25 credits

Předměty zahraničních hostů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz060New Trends in Documentary Film: Platforms, Practices, Discourses P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz061Israeli Cinema. A collective image as a search for identity - historical introduction J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz078 -- 0/0- --
20 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA082Dante Alighieri: Art, Aesthetics, and Culture of the Middle Ages P. Osolsobězk 1/1/04+1 --
FF:ESB094Chesterton and Tolkien as Arts Critics P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:FAVh001Czech New Wave Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh002Czech Film in Exile J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtech Jasny J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh004Czech and Slovak cinema during the normalization period J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh005Cinema of USSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historical Poetics of Czech Cinema till 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh007Cinema in the occupied Europe, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp001Film scriptwriting and dramaturgy M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Film and TV production M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Film Distribution J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgy, production and distribution of documentary M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Methods of Documentary Film J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Media and documentary. Workshop on creative writing about documentary film P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp007TV format development M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp008Programme strategies of the public service TV J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Movie Theatre Business J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVp010Film criticism J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FSS:ZUB103 -- 0/0- --
FSS:ZUB104 -- 0/0- --
FSS:ZUB110 -- 0/0- --
94 credits