FSS VSPLZ22 Personnel management and organisational development
Name in Czech: Personální management a organizační rozvoj
Master's combined specialized
Included in the programme: FSS N-VSPLZ Public and Social Policy and Human Resources

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPLn8800Thesis Workshop K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn8898Thesis Methodology T. Sirovátkaz 2/0/04 2P
FSS:VPLn8899Conceptualization of Master Thesis K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPLn8801Theory of Organization and Management T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPLn8810Evaluative Research O. Horazk 2/0/012 2Z
FSS:VPLn8821Public Policy Process J. Winklerzk 2/0/011 2Z
35 credits

Selective courses

Studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 5 kreditů předměty tohoto bloku

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPLn8802Personal Analysis J. Winklerzk 2/0/08 1P
FSS:VPLn8809Labor Market Policy T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn8818Human Res. Management B. Plasovázk 2/0/08 3P
28 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPLn8807Ethics in Work with People Z. Dohnalovázk 2/0/011 4-
FSS:VPLn8816Social Development at Organizations O. Horazk 2/0/010 3-
21 credits

Elective courses

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPLn8802Personal Analysis J. Winklerzk 2/0/08 1P
FSS:VPLn8816Social Development at Organizations O. Horazk 2/0/010 3P
FSS:VPLn8818Human Res. Management B. Plasovázk 2/0/08 3P
26 credits

Selective courses

Studenti musí naplnit nejméně 14 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising and Communication in Non-profit Sector S. Škarabelovázk 2/2/06 4-
ESF:MPV_MAUDManagement Accounting and Taxes in the Non-profit Sector M. Hladkázk 1/2/05 3-
ESF:MPV_RKMDCommunication and Managerial Skills training R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:VPLn8809Labor Market Policy T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:VPLn8822Analytical traineeship 1 I. Zelenkováz 0/10/12010 2-
37 credits