FSS SOC03 Sociology
Name in Czech: Sociologie
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: FSS B-SOC Sociology

Introductory information / Instructions

Studující absolvují všechny povinné předměty (42 kr) a dále 18 kr za předměty povinně volitelné z uvedeného seznamu, celkem je třeba dosáhnout ve vedlejším studijním plánu 60 kr.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1001Introduction to Sociology P. Pospěchzk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003General sociological theory C. Szalózk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1004Beginner's seminar of Introduction to Sociology A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Methodology of Social Sciences T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Methods of sociological research L. Rabušiczk 1/1/06 3Z
FSS:SOCb1009Demography L. Vidovićovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb1018Quantitative Data Analysis I L. Rabušiczk 1/2/03 2Z
FSS:SOCb1019Quantitative Data Analysis II L. Rabušiczk 1/2/03 3Z
42 credits

Selective courses

Blok 1

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 18 kr.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:GLCb2025Sociological Diagnoses of our Times W. Binderzk 1/1/05 --
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 3-
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2000Applied sociology for policy making L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2002Social movement and political protest J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2500Sociological Writing B. Jaworskyzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2503Social Responsibility: business, research and innovation C. Szalózk 1/1/06 --
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb3001Introduction to gender studies I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOCb2020Introduction to Population Studies L. Rabušiczk 2/0/06 --
FSS:SOCb2021Political Sociology J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2023Sociology of organization T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2132Family and society P. Fučíkzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2133Sociology of Culture A. Synek Rétiovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3005Deviation, normality and gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3014Gender and intimacy I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3003Men, Masculinities, Gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
FSS:SOCb2143Housing Sociology A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2159The history of Sociology R. Vidoz 1/2/06 3-
FSS:SOCb2172Sociology of stratification and inequality T. Dosedělzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 6-
154 credits