FSS SPR02 Social Work
Name in Czech: Sociální práce
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FSS B-SPR Social Work

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Volbou předmětu, který je vyučován v AJ, lze také naplnit podmínku absolvování předmětu v anglickém jazyce.

Languages

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1279Thesis Workshop K. Kubalčíkováz 0/1/04 6P
FSS:SPRb1280Thesis Methodology L. Musilz 2/0/03 4Z
FSS:SPRb1281Conceptualization of Thesis L. Musilz 0/1/04 5P
11 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1101Introduction to Social Work L. Musilzk 1/1/03 1Z
FSS:SPRb1103Theories and Methods of Social Work P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Principles of Law I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Philosophy and Social Work Ethics M. Nečasovázk 1/1/04 5P
FSS:SPRb1113Fieldwork and Supervision I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1115Fieldwork and Supervision II - Casework Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPRb1119Qualitative Research L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Principles of Psychology J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1140Asessment P. Navrátilzk 1/1/05 3P
FSS:SPRb1142Minorities R. Balážzk 1/1/04 4P
FSS:SPRb1156Fieldwork and supervision in social work M. Punováz 0/2/01 2P
FSS:SPRb1209Social Deviance for Social Work P. Horovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Health and Illness Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociology P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Social Policy T. Sirovátkazk 1/1/05 2Z
FSS:VPLb1118Quantitative Research O. Horazk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1132Statistics M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1207Social Issues of Minorities I. Vašečkazk 1/1/04 5P
70 credits

Selective courses

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1122Social Work with Children and Families L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1134Work with Victims of Violence J. Čechováz 1/1/04 3-
8 credits

Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 2 (Supervize a praxe).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1116Fieldwork and Supervision III - Groupwork M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
FSS:SPRb1117Fieldwork and Supervision III M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
8 credits

Blok 3

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb). Absolvováním předmětu SPR228 lze také splnit podmínku absolvování předmětu v AJ.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1105Social Law I. Kernovázk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1204Social Service Policy K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPRb1218Nongovernmental Sector V. Hyánekzk 1/1/04 5-
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1124Employment Services M. Horákovázk 1/1/05 2-
22 credits