PrF TPTSP05 Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: PrF TPTSP_ Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BV403ZkSocial Communication M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BZ106KBasics of Academical Writing T. Machalovák 0/0/0 4 hod. přednášek za semestr / 4 hrs of lectures per semester.2 1P
PrF:BZ107KLegal Informatics J. Haraštak 0/0/0 8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester.4 1P
PrF:MVE002KComputer Processing of Scientific Text M. Kolkak 0/0/01 2-
12 credits

Languages

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BZ502KBasics of a Foreign Language for Bachelors - English R. Doupovcovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5-
PrF:BZ503KRudiments of a Foreign Language for Bachelors - German E. Šrámkovák 0/0 10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester.5 5-
10 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BT508ZDiploma Seminar I D. Sehnálekz 0/0/05 5P
PrF:BT605ZDiploma Seminar II D. Sehnálekz 0/0/05 6P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BZ101ZkLegal Theory J. Harvánekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1Z
PrF:BZ102ZkIntroduction to the Theory of the State K. Šimáčkovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 1-
PrF:BZ105ZkThe Fundamentals of International and European Union Law F. Křepelkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 1-
PrF:BZ207ZkConstitutional Law for Bachelors J. Svatoňzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 2-
PrF:BZ208KCivil Law for Bachelors M. Seluckák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 2-
PrF:BZ210ZkBasics of Administrative Law P. Průchazk 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.8 2Z
PrF:BZ304ZkCivil Law for Bachelors II M. Seluckázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ305ZkCivil Procedural Law E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ306ZkBasics of Financial Law P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ308ZkIntroduction to Commercial Law R. Rubanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 3-
PrF:BZ307KAdministrative Procedural Law I A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 3P
PrF:BT406ZkBasics of Criminalistics M. Fryštákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 4Z
PrF:BZ401ZkAdministrative Procedural Law II A. Klikovázk 0/0/0 10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ407ZCriminal Law Substant I J. Kuchtaz 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ408ZProcedural Criminal Law I M. Fryštákz 0/0/0 16 hod. přednášek za semestr / 16 hrs of lectures per semester.7 4P
PrF:BZ402ZkTax Administration M. Radvanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 4-
PrF:BT504ZkInternational Protection of Human Rights P. Kandaleczk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 5-
PrF:BT505ZBasics of Criminal Law Substantive J. Kuchtaz 0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.6 5P
PrF:BT506ZProcedural Criminal Law II M. Fryštákz 0/0/0 6 hod. přednášek za semestr / 6 hrs of lectures per semester.6 5P
PrF:BZ507ZkBasics of Criminal Law Substantive and Procedural Criminal Law M. Fryštákzk 0/0/07 5Z
PrF:BT601ZkBasics of Criminology, Penology and Forensic Anthropology J. Kuchtazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.7 6Z
PrF:BT602ZkBasics of Forensic Medicine M. Hirtzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 6P
PrF:BT603KBasics of Forensic Psychology and Psychiatry V. Kalvodovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.6 6P
154 credits

Selective courses

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BV101ZkThe History of the Czech Public Administration J. Tauchenzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV102ZkRoman Law (Real Rights and Law of Obligations) and History of Private Law R. Černochzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV103ZkFundamentals of Czech Political System Z. Koudelkazk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:BV301ZkSelected Chapters in Sociology of Law M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:BV302ZkSelected Chapters in Psychology of Law T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:MVE002KComputer Processing of Scientific Text M. Kolkak 0/0/01 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BVV10KStudent Research and Professional Activities E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkThe History of Criminal Law L. Vojáčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV203ZkEconomics J. Blažekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2-
PrF:BV401ZkPublic Finance E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BV402ZkPersonal Management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSocial Communication M. Urbanovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:BVD005KThe Legal Status of Experts and Rules of their Profession A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 6-
69 credits