PřF NANP Physics – nanotechnology
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PřF B-NAN Physics – nanotechnology

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Bakalářská práce 1

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 1".

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F5601EBachelor Thesis 1 D. Trunecz 0/0/010 5-
PřF:F5601KBachelor thesis 1 J. Humlíčekz 0/0/010 5-
PřF:F5601TBachelor Thesis 1 J. Musilováz 0/0/010 5-
30 credits

Bakalářská práce 2

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 2".

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6250EBachelor Thesis 2 D. Trunecz 0/0/010 6-
PřF:F6250KBachelor thesis 2 J. Humlíčekz 0/0/010 6-
PřF:F6250TBachelor work 2 J. Musilováz 0/0/010 6-
30 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1800Chemistry for Physicists M. Munzarovázk 3/1/03+2 4-
PřF:C7777Handling chemical substances J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:F1030Mechanics J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Thermics and molecular physics A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1610Introduction to experimental physics Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F1711Mathematics 1 P. Musilovázk 3/3/04+2 1-
PřF:F2050Electricity and magnetism D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F2180Physical laboratory 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2-
PřF:F2712Mathematics 2 P. Musilovázk 4/3/06+2 2-
PřF:F3060Oscillations, waves, optics V. Holýzk 4/2/06+2 3Z
PřF:F3180Gas discharges M. Černákz 1/1/02 3P
PřF:F3200Physics of materials and thin films P. Vašinak 3/1/03+1 3P
PřF:F3240Physical laboratory 2 J. Novákz 0/3/05 3-
PřF:F3370Introduction to nanotechnology J. Ráheľk 2/0/02+1 1P
PřF:F3390Micro- and nano- structures preparation J. Ráheľzk 2/0/02+2 5P
PřF:F3712Mathematics 3 P. Musilovázk 2/2/04+2 3-
PřF:F4050Introduction to Microphysics V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
PřF:F4160Vacuum physics P. Slavíčekzk 2/1/02+2 2P
PřF:F4210Physical laboratory 3 P. Dvořákz 0/3/05 4-
PřF:F5030Introduction to Quantum Mechanics D. Munzarzk 3/2/04+2 5Z
PřF:F5090Electronics M. Zemánekzk 2/1/02+2 4P
PřF:F5170Introduction to Plasma Physics Z. Bonaventurazk 2/1/02+2 5P
PřF:F6082Thermodynamics and Statistical Physics A. Lacinazk 2/1/04 6-
PřF:F6121Introduction to solid state physics V. Holýzk 2/1/02+2 6P
PřF:F6270Electronic laboratory M. Zemánekz 0/3/05 4-
PřF:F6540Physical principles of the semiconductor technology P. Mikulíkk 3/0/03+1 3-
PřF:FSB08State examination Bc., Nanotechnology P. Vašina- 0/0/0- 6-
123 credits

Selective courses

Blok 1

Je třeba absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F1222C++ for physicists J. Vohánkaz 0/2/02 1-
PřF:F1400Computer programming P. Mikulíkz 1/1/02 1-
PřF:F4500Python for physicists F. Hrochk 1/2/03+1 1-
FI:IB111Foundations of Programming N. Benešzk 2/2/14+2 1-
14 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi1700Cell Biology R. Veselskázk 2/0/02+2 3-
PřF:C1600Laboratory in Chemistry M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C7080Lasers in Analytical chemistry K. Novotnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:E0220Mass Spectrometry Z. Šimekzk 2/0/02+2 4-
PřF:F1031Mathematics a step ahead J. Musilováz 2/02 1-
PřF:F1032Mechanics and molecular physics: problems plus J. Musilováz 0/22 1-
PřF:F1080Demonstration experiments for the basic course of physics Z. Bochníčekk 1/01+1 1-
PřF:F1400aComputer programming excersize J. Humlíčekz 0/1/01 1-
PřF:F1410Technical laboratory P. Sťahelz 0/2/02 1-
PřF:F1421Basic mathematical methods in physics 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 1-
PřF:F1422Computing practice 1 P. Kurfürstzk 0/3/03 1-
PřF:F2130Physics in alive nature Z. Bochníčekk 2/0/02+1 4-
PřF:F2400Technical laboratory 2 P. Sťahelz 0/2/02 2-
PřF:F3250Modern problems in condensed matter physics J. Humlíčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F3300Computer control of experiments in physics Z. Navrátilz 2/0/02 5-
PřF:F3380Analytical techniques in nanotechnology M. Černákzk 2/0/02+2 5-
PřF:F4120Theoretical mechanics T. Tyczk 2/2/03+2 3-
PřF:F4230Microwave technique V. Kudrlez 2/0/02 4-
PřF:F4250Application of electronics P. Konečnýz 1/2/02 4-
PřF:F4280Thin Films Deposition and Surface Modification Technologies L. Zajíčkovák 2/1/03+1 4-
PřF:F4900Transfer of technologies and patent law M. Černákk 1/02 4-
PřF:F5055Bachelors' Review 1 J. Musilovák 1/1/03 5-
PřF:F5060Atomic and molecular spectroscopy Z. Navrátilzk 2/2/04+2 5-
PřF:F5151Physical laboratory 4 P. Dvořákz 0/3/03 5-
PřF:F5180Electronic measuring methods P. Sťahelz 2/0/02 5-
PřF:F5330Basic numerical methods J. Chaloupkaz 1/1/03 5-
PřF:F5900Physics in business D. Kováčikz 2/0/02 6-
PřF:F6055Bachelors' Review 2 J. Musilovák 1/1/03 6-
PřF:F6122Introduction to solid state physics - seminary D. Munzarz 0/1/01 6-
PřF:F6150Advanced numerical methods J. Chaloupkak 2/1/03+1 6-
PřF:F6210Applications and experimental demonstrations of holography I. Ohlídalk 2/0/02+1 6-
PřF:F6450Vacuum physics 2 P. Slavíčekzk 2/0/02+2 3-
PřF:F8510Physics of biopolymers R. Váchazk 2/0/02+2 6-
PřF:F8632Physical principles of some common apparatus Z. Bochníčekk 2/0/01+1 2-
101 credits