PřF BCHME Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: PřF B-BIC Biochemistry

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C5014Bachelor thesis from biochemistry J. Lochmanz 0/0/55 5P
PřF:C6014Bachelor thesis from biochemistry II J. Lochmanz 0/0/1010 6P
15 credits

Compulsory courses

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, bakalářská práce apod.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi4020Molecular biology J. Šmardazk 3/0/03+2 4P
PřF:C1471Applied mathematics for biochemists R. Svobodovázk 1/0/01+2 2-
PřF:C1472Applied mathematics for biochemists - seminar R. Svobodováz 0/1/01 2-
PřF:C1601General and Inorganic Chemistry M. Nečaszk 2/0/02+2 1P
PřF:C1605General and Inorganic Chemistry - seminar M. Nečasz 0/2/02 1P
PřF:C1660Basic Analytical Chemistry J. Komárekzk 2/0/02+2 3P
PřF:C2131Introduction to bioinformatics M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C2700Basic Organic Chemistry J. Literákzk 2/0/02+2 2P
PřF:C3181Biochemistry I P. Skládalzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4182Biochemistry II P. Skládalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C4185Seminary to bachalor thesis P. Bouchalz 0/2/02 4P
PřF:C4220Biochemistry - laboratory course J. Lochmanz 0/0/77 4P
PřF:C4221Biochemical Lab Technique J. Lochmanz 0/0/44 2P
PřF:C4222Basic calculations in laboratory P. Bouchalz 0/1/01 1P
PřF:C4660Physical Chemistry I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C6185Seminary to bachalor thesis P. Bouchalz 0/2/02 6P
PřF:C7879Experimental data processing M. Mandlzk 1/0/01+2 4-
PřF:C9530Structure of biomacromolecules L. Žídekzk 2/0/02+2 3P
PřF:F2120Physics Z. Bochníčekk 2/13+1 2-
PřF:M1035Mathematics for biochemists M. Čadekzk 2/2/06 1-
72 credits

Selective courses

Student je povinen si zapsat povinně volitelné předměty minimálně v hodnotě 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C2132Introduction to bioinformatics - seminar M. Wimmerováz 0/1/01 2-
PřF:C2701Basic Organic Chemistry-seminar J. Literákz 0/1/01 2-
PřF:C3150Physical Chemistry I - seminar M. Munzarováz 0/2/02 2-
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 3-
PřF:C9531Structure of biomacromolecules L. Žídekz 0/2/02 3-
9 credits

Elective courses

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 180 kreditů.

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi4010cEssential molecular biology - seminar R. Pantůčekz 0/1/01 4-
PřF:Bi4030cMolecular biology - practice R. Pantůčekz 0/3/03 5-
PřF:Bi5710Microbiology M. Vítězovázk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi6180Plant biology V. Gloserzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi6790Animal Biology M. Váchazk 2/0/02+2 2-
PřF:C3190Biochemistry I - seminar P. Bouchalz 0/1/01 3-
PřF:C4020Physical Chemistry II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3P
PřF:C4200Biochemistry II - seminar P. Bouchalz 0/1/01 4-
PřF:C6200Biochemical Methods Z. Glatzzk 4/0/04+2 6Z
PřF:C6220Clinical Biochemistry M. Wimmerovázk 4/0/04+2 5P
PřF:C7170Structure and function of the cell O. Šerýzk 2/0/04 1Z
PřF:C7860Plant Biochemistry J. Lochmanzk 2/0/02+2 4P
PřF:C8155Cell signaling T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 6Z
46 credits

Selective courses

Student je povinen si zapsat povinně volitelné předměty minimálně v hodnotě 20 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi5220Immunology L. Kubalazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi5710cMicrobiology - practice J. Kučerováz 0/2/02 5-
PřF:Bi6180cPlant biology - practice M. Balážz 0/2/02 2-
PřF:Bi6790cAnimal biology - practical course M. Váchaz 0/2/02 2-
PřF:C2200Chemical synthesis - laboratory S. Jankůz 0/0/88 3-
PřF:C3120Analytical Chemistry - laboratory course P. Lubalz 0/0/22 4-
PřF:C4040Physical Chemistry II - seminar M. Munzarováz 0/2/02 3-
PřF:C5040Nuclear Chemistry J. Příhodazk 2/0/02+2 4-
PřF:C5160Physical chemistry - laboratory course J. Sopoušekz 0/0/55 3-
PřF:C6230Clinical Biochemistry - laboratory course J. Tomandlz 0/4/04 5-
35 credits