PřF APGI Applied geography and geoinformatics
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
master's full-time single-subject
Included in the programme: PřF N-AGG Applied geography and geoinformatics

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z1002Diploma Thesis 4 (geography) V. Herberz 0/1616 4-
PřF:Z1002xDiploma Thesis 4 (geography) V. Herberz 0/0- 4-
PřF:Z7001Diploma Thesis 1 (geography) V. Herberz 0/2/02 1-
PřF:Z8001Diploma Thesis 2 (geography) V. Herberz 0/44 2-
PřF:Z9002Diploma Thesis 3 (geography) V. Herberz 0/88 3-
30 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0027Geographical analysis of labour market O. Šerýzk 1/2/05 3P
PřF:Z0104Regional policy and development J. Trojanzk 2/1/05 1Z
PřF:Z0136Territorial planning and town planning O. Mulíčekzk 2/1/05 3P
PřF:Z7000Applied Physical Geography Z. Máčkazk 1/2/05 1Z
PřF:Z7262GIS in public administration P. Kubíčekzk 2/0/04 3P
PřF:Z7890Methods and Techniques in Regional and Social Geography O. Mulíčekz 0/2/02 1P
PřF:Z7900Landscape Evaluation M. Culekzk 2/1/05 1P
PřF:Z8172Semiotics in cartography Z. Stachoňzk 2/1/05 1P
PřF:Z8188Introduction to Web Cartography T. Řezníkzk 1/2/05 1Z
PřF:Z8818Applied Geoinformatics T. Řezníkzk 1/2/05 2Z
PřF:ZX100Professional practice in geography and cartography P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 2P
49 credits

Selective courses

Blok 1 - jazyková příprava

Studenti navazujícího magisterského programu musí před podáním přihlášky ke státní závěrečné zkoušce úspěšně složit zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 nebo zkoušku 2. úrovně z jiného cizího světového jazyka (JF002, JN002, JR002, JS002).
Studentům navazujícího magisterského studia, kteří složili zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 již v bakalářském studiu, bude tato zkouška uznána na základě písemné žádosti i pro studium magisterské.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 2-
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science N. Mojžíšovázk 0/0/02 2-
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 2-
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 2-
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 2-
10 credits

Blok 2 - semináře

Podle zaměření diplomové práce musí student splnit 1 blok předmětů

Blok 1

Blok povinně zapisují studenti, kteří mají DP zaměřenou fyzickogeograficky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0017FDiploma Thesis Seminar 1 - Physical Geography M. Šulc Michalkováz 0/2/02 1-
PřF:Z0018FDiploma Thesis Seminar 2 - Physical Geography M. Šulc Michalkováz 0/2/02 3-
PřF:Z7017FSeminar 1 R. Brázdilz 0/22 2-
PřF:Z9017FSeminar 2 R. Brázdilz 0/22 4-
8 credits
Blok 2

Blok povinně zapisují studenti, kteří mají DP zaměřenou sociálněgeograficky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0017HDiploma Thesis Seminar 1 - Human Geography O. Mulíčekz 0/22 1-
PřF:Z0018HDiploma Thesis Seminar 2 - Human Geography O. Mulíčekz 0/22 3-
PřF:Z7017HSeminar 1 P. Daněkz 0/22 2-
PřF:Z9017HSeminar 2 P. Daněkz 0/22 4-
8 credits
Blok 3

Blok povinně zapisují studenti, kteří mají geoinformaticky zaměřenou DP.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0017KDiploma Thesis Seminar 1 - Cartography P. Kubíčekz 0/2/02 1-
PřF:Z0018KDiploma Thesis Seminar 2 - Cartography P. Kubíčekz 0/2/02 3-
PřF:Z8181Cartography - seminar 1 M. Konečnýz 0/2/02 2-
PřF:Z8196Cartography - seminar 2 M. Konečnýz 0/2/02 4-
8 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0075Meteorological instruments and measurements K. Láskazk 2/1/05 --
PřF:Z0084Protection of atmosphere L. Dolákzk 2/15 --
PřF:Z0138Socio-economic changes of regions in the Czech Republic O. Šerýk 1/23 --
PřF:Z0151Climate variability and climate change R. Brázdilzk 2/15 4-
PřF:Z0152Field survey on human geography P. Daněkz 0/0 5 dní.2 --
PřF:Z4107Selected Themes of Town and Regional Planning O. Mulíčekk 1/1/03 --
PřF:Z6035Utilization of renewable energy sources K. Láskazk 2/15 --
PřF:Z7777Environmental law V. Herberzk 2/1/05 --
PřF:Z7887Environmental History L. Dolákk 2/1/04 --
PřF:Z7891Everyday mobility O. Mulíčekk 2/1/04 --
PřF:Z7894Geoinformation Technologies for Social Geography P. Kubíčekzk 2/1/05 --
PřF:Z8086Contemporary changes of the pedosphere J. Burianovázk 2/15 --
PřF:Z8117Metainformation in cartography T. Řezníkzk 1/1/04 --
PřF:Z8210Introduction to spatial data infrastructures in Europe T. Řezníkk 2/0/04 --
PřF:Z8222Time Geography R. Osmank 2/1/04 --
PřF:Z8307Bioclimatology and agrometeorology L. Řezníčkovázk 2/1/05 --
PřF:Z8309Anthropogeomorphology F. Kudazk 2/1/05 4-
PřF:Z83113D visualisation and modelling in cartography Z. Stachoňzk 1/2/05 --
PřF:Z8778Flood Risk Z. Máčkazk 1/2/05 --
PřF:Z8825Ecological linkages of streams to adjacent landscape K. Brabeczk 1/1/04 2-
PřF:Z8877Environmental Modelling Z. Máčkazk 1/1/04 --
PřF:Z8989Selected problems of Cartographic Vizualization Z. Stachoňzk 2/1/05 3-
PřF:Z9876Cross-border Issues M. Jeřábekzk 2/1/05 --
PřF:Z9877Social geographical research of the Czech borderland M. Jeřábekk 1/13 --
104 credits