PřF BCHME Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-BIC Biochemistry

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8210Diploma Work II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diploma Work I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diploma Work III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diploma Thesis IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 credits

Compulsory courses

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6215Advanced biochemistry and its methods I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Diploma seminar from biochemistry I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Diploma seminar from biochemistry II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Diploma seminar from biochemistry III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Diploma seminar from biochemistry IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
14 credits

Selective courses

Elective courses

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6206Special biochemical methods Z. Glatzz 0/0/44 2P
PřF:C6211Biotechnology M. Mandlzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C7175DNA diagnostics O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7195Advance laboratory course of biochemistry J. Lochmanz 0/0/55 3P
PřF:C8140Bioenergetics I. Kučerazk 2/0/02+2 2P
PřF:C8150Bioenergetics - seminar I. Kučeraz 0/2/02 2P
PřF:C8160Enzymology I. Kučerazk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8170Enzymology - seminar I. Kučeraz 0/2/02 1P
PřF:C9220Seminar I T. Kašparovskýz 0/2/02 3P
PřF:C9320Methods of biochemical research Z. Farkaz 0/0/66 1P
PřF:CA220Seminar II T. Kašparovskýz 0/2/02 4P
39 credits

Selective courses

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 9 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C4840Methods for labelling and immobilization of biomolecules P. Skládalzk 2/0/02+2 2-
PřF:C6220Clinical Biochemistry M. Wimmerovázk 4/0/04+2 1-
PřF:C7150Regulation of metabolism T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7176DNA diagnostics O. Šerýz 0/4/04 3-
PřF:C7187Experimental oncology P. Bouchalzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7188Introduction to molecular medicine O. Slabýzk 2/0/02+2 3-
PřF:C7189Introduction to molecular medicine O. Slabýz 0/0/33 3-
PřF:C7861Plant Biochemistry T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7872Applied biostatistics M. Mandlzk 2/0/04 1-
PřF:C7875Gene technology J. Lochmanzk 2/0/04 1-
PřF:C7878Biotechnological processes T. Kašparovskýzk 2/0/04 1-
PřF:C7880New Trends in Bioanalytical Chemistry Z. Glatzzk 2/0/02+2 1-
PřF:C8111Bioengineering M. Mandlzk 2/0/04 2-
PřF:C8112Enzyme biotechology I. Kučerazk 2/0/04 2-
PřF:C9100Biosensors P. Skládalzk 2/0/02+2 1-
61 credits