PřF FYMY Phycology and Mycology
Name in Czech: Fykologie a mykologie
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-BOT Botany

Společná část

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0792Botany diploma thesis IV M. Chytrýz 0/20/020 4P
PřF:Bi7701Botany diploma thesis I P. Burešz 0/6/06 1P
PřF:Bi8702Botany diploma thesis II. M. Chytrýz 0/6/0 +3T.6 2P
PřF:Bi9791Botany diploma thesis III P. Burešz 0/8/08 3P
40 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0655Botany seminar VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 4P
PřF:Bi6340Community ecology and macroecology M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi6540Vegetation and habitats of the Czech Republic M. Chytrýzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi6570Plant microevolution, speciation and taxonomy P. Burešzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi7652Botany seminar III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7920Analysis of biological data S. Pekárzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi8170Flora of the Czech Republic V. Grulichzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8300Quaternary environments M. Horsákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8653Botany seminar IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9654Botany seminar V Z. Lososováz 0/2/02 3P
PřF:C7777Handling chemical substances J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
40 credits

Elective courses

Z nabídky volitelných předmětů ve společné a specializační části studenti volí tak, aby naplnili celkový počet 120 kreditů v magisterském studiu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0090Utility plants V. Grulichzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi3110Scientific presentation in botany and zoology V. Grulichz 0/1/01 1-
PřF:Bi6640Bryological practice M. Chytrýz 0/3/03 2-
PřF:Bi7350Statistical Dynamics of Macroecology M. Horsákk 0/0 3D.2 3-
PřF:Bi7560Introduction to R J. Těšitelz 0/2/02 1-
PřF:Bi7810History of botany P. Burešk 1/0/01+1 3-
PřF:Bi8160Special field practice in zoology J. Sychraz 0/0/0 5D.3 2-
PřF:Bi8190Visualization of biological data V. Syrovátkaz 0/2/02 3-
PřF:Bi8710Nature Conservation J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8881Protected areas of the Czech Republic 1 J. Rolečekzk 2/02+2 2-
PřF:Bi8882Protected areas of the Czech Republic 2 J. Rolečekzk 2/02+2 4-
PřF:Bi9000Geographical information systems in botany and zoology O. Hájekk 1/2/03+1 2-
PřF:Bi9009Advanced geographical information systems in botany and zoology O. Hájekk 0/2/02+1 3-
PřF:Bi9980Protected areas of Central Europe P. Burešzk 2/0/02+2 3-
42 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi7529Methods of mycological research P. Hroudaz 1/1/02 1P
PřF:Bi7535Fungal ecology and importance P. Hroudazk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi7545Mycological identification course P. Hroudaz 0/2/02 2-
PřF:Bi9050Advanced course of algal and fungal evolution P. Hroudak 2/0/02+1 3P
PřF:Bi9529Methods of field phycology B. Hutňan Chattováz 1/3/04 2P
PřF:Bi9535Ecology of algae and cyanobacteria B. Hutňan Chattovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi9539Phycological identification course B. Hutňan Chattováz 0/2/02 2-
21 credits

Selective courses

Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi7662Geobotany seminar III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7674Biosystematic seminary III P. Burešz 0/2/02 1P
4 credits
Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi8663Geobotany seminar IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi8675Biosystematic seminary IV P. Burešz 0/2/02 2P
4 credits
Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi9664Geobotany seminar V Z. Lososováz 0/2/02 3P
PřF:Bi9676Biosystematic seminary V P. Burešz 0/2/02 3P
4 credits
Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0665Geobotany seminar VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi0677Biosystematic seminary VI P. Burešz 0/2/02 4P
4 credits
Kryptogamologická terénní cvičení

Během navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jedno z uvedených terénních cvičení dle zaměření své diplomové práce (předměty Bi7530 a Bi9520 lze zapisovat opakovaně).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi7530Mycological excursion P. Hroudaz 0/0/0 4D.2 3P
PřF:Bi9520Phycological excursion B. Hutňan Chattováz 0/0/0 4D.2 3P
4 credits
Botanická terénní cvičení

Během bakalářského a navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení, přičemž minimálně jedno z těchto cvičení musí absolvovat v rámci magisterského studia (předměty Bi6631, Bi6671 a Bi6691 lze zapisovat opakovaně).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi6631Floristic summer school of the Czech Botanical Society V. Grulichz 0/0/0 6D.3 2P
PřF:Bi6661Field course of geobotany L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6671Field course of Czech flora V. Grulichz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6691Botanical excursion abroad V. Grulichz 0/0/0 7D.3 2P
12 credits
Metodické předměty

V 1. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi6590Analysis of biosystematic data P. Šmardazk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi7540Data analysis in community ecology J. Těšitelzk 2/1/03+2 2P
10 credits