PřF FKL Condensed matter physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-FYZ Physics

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F7571Experimental methods and special laboratory B 1 A. Dubrokaz 0/0/57 1P
PřF:F8800Condensed matter physics I D. Munzarzk 3/2/05+2 1P
PřF:F9210Modern experimental methods B A. Dubrokak 2/0/02+1 1P
PřF:F9800Condensed matter physics II J. Humlíčekzk 3/1/04+2 2P
PřF:FA800Condensed matter physics III D. Munzarzk 2/1/02+2 3P
PřF:F8572Experimental methods and special laboratory B 2 A. Dubrokaz 0/0/57 2P
34 credits

Selective courses

Pro potřeby zápisu v tomto bloku lze akceptovat také předmety z bloku 'Společné' ve Společné časti studia. Student si vybere předměty za nejméně 12 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6180Introduction to nonlinear dynamics J. Chaloupkak 2/1/02+1 1-
PřF:F6530Spectroscopy techniques A. Dubrokak 2/1/03+1 2-
PřF:F7110Introduction to Monte Carlo simulation as a numerical tool D. Geffroyk 1/1/03 3-
PřF:F7780Nonlinear waves and solitons J. Wulffk 2/1/02+1 2-
PřF:F8302Collective and cooperative phenomena J. Chaloupkak 2/1/02+1 2-
PřF:FX001Physical properties of materials O. Cahazk 2/2/04+2 1-
22 credits

Společná část (60-80 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F9451Diploma Thesis Seminar V. Kudrlez 0/2/02 3Z
PřF:FA462Diploma Thesis Seminar J. Humlíčekz 0/2/02 4Z
4 credits
Společné

Z bloku "Společné" zvolí student předměty za nejméně 10 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F3063Integration of forms J. Musilovázk 2/2/04 1Z
PřF:F4260Calculus of variations and its applications J. Musilovák 2/1/03+1 2Z
PřF:F5066Functions of complex variable J. Musilováz 2/2/04 1Z
PřF:F5330Basic numerical methods J. Chaloupkaz 1/1/03 1Z
PřF:F6050Advanced quantum mechanics R. von Ungezk 2/1/04 2Z
PřF:F6150Advanced numerical methods J. Chaloupkak 2/1/03+1 2Z
PřF:F7070Statistical Physics and Thermodynamics J. Krtičkazk 2/1/04 1Z
PřF:F7270Mathematical methods for numerical data analysis D. Munzark 2/1/03+1 2Z
PřF:F7390Collision processes in plasma D. Truneck 2/0/02+1 1Z
PřF:F7591Problems in theoretical physics R. von Ungezk 1/3/04 1Z
PřF:F8370Present-day methods in physical modelling D. Munzark 2/1/03+1 2-
42 credits

Selective courses

Z bloku povinně volitelných předmětů si student vybere jeden blok obvykle podle pracoviště příslušejícího vedoucímu diplomové práce. Semináře jednotlivých ústavů student navštěvuje každý semestr.

ÚFE
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6710Seminar of Department of Physical Electronics M. Černákz 0/1/02*4 --
PřF:F7740EDiploma Thesis 1 D. Trunecz 0/0/06 1Z
PřF:F8740EDiploma Thesis 2 D. Trunecz 0/0/06 2Z
PřF:F9740EDiploma Thesis 3 D. Trunecz 0/0/010 3Z
PřF:FA740EDiploma Thesis 4 D. Trunecz 0/0/020 4Z
50 credits
ÚFKL
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6720Seminar of Institute of Condensed Matter Physics D. Munzarz 0/1/02*4 --
PřF:F7740KDiploma Thesis 1 J. Humlíčekz 0/0/06 1Z
PřF:F8740KDiploma thesis 2 J. Humlíčekz 0/0/06 2Z
PřF:F9740KDiploma thesis 3 J. Humlíčekz 0/0/010 3Z
PřF:FA740KDiploma thesis 4 J. Humlíčekz 0/0/020 4Z
50 credits
ÚTFA
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6730Seminar of Institute of Theoretical Physics and Astrophysics R. von Ungez 0/1/02*4 --
PřF:F7740TDiploma Thesis 1 J. Musilováz 0/0/06 1Z
PřF:F8740TDiploma work 2 J. Musilováz 0/0/06 2Z
PřF:F9740TDiploma Thesis 3 J. Musilováz 0/0/010 3Z
PřF:FA740TDiploma work 4 R. von Ungez 0/0/020 4Z
50 credits

Elective courses

Student si vybere mezi předměty začínajícími kódem F tak, aby celkový počet kreditů za studium činil nejméně 120.

Jazyková příprava

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science N. Mojžíšovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits