PřF TEORFA Theoretical physics
Name in Czech: Teoretická fyzika
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-FYZ Physics

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F7040Quantum electrodynamics F. Hinterleitnerzk 2/1/02+2 3P
PřF:F7070Statistical Physics and Thermodynamics J. Krtičkazk 2/1/04 1P
PřF:F7591Problems in theoretical physics R. von Ungezk 1/3/04 1P
PřF:F9220Modern experimental methods C T. Tyck 2/0/01+1 1P
PřF:F8592Advanced problems in theoretical physics R. von Ungezk 1/3/06 2P
20 credits

Selective courses

Pro potřeby zápisu v tomto bloku lze akceptovat také předmety z bloku 'Společné' ve Společné časti studia. Student si vybírá z povinně-volitelných předmětů za celkem 28 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F7135Advanced continuum mechanics J. Klusoňzk 1/1/02 3-
PřF:F7140General theory of relativity R. von Ungezk 2/1/03+2 1-
PřF:F7550Lie groups, Lie algebras and gauge fields F. Hinterleitnerzk 2/0/02+2 1-
PřF:F7780Nonlinear waves and solitons J. Wulffk 2/1/02+1 2-
PřF:F8135Advanced continuum mechanics J. Klusoňzk 1/1/02 2-
PřF:F8290Cosmology J. Klusoňk 2/0/02+1 2-
PřF:F8600Lie groups in physics K. Bering Larsenk 2/0/02+1 2-
PřF:F9888High Energy Astrophysics N. Wernerzk 2/0/02+2 3-
PřF:M7110Differential Geometry J. Slovákzk 2/2/06 1-
PřF:M8300Partial differential equations M. Kolářzk 4/2/210 2-
42 credits

Společná část (60-80 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F9451Diploma Thesis Seminar V. Kudrlez 0/2/02 --
PřF:FA462Diploma Thesis Seminar J. Humlíčekz 0/2/02 --
4 credits
Společné

Z bloku "Společné" zvolí student předměty za nejméně 10 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F3063Integration of forms J. Musilovázk 2/2/04 1Z
PřF:F4260Calculus of variations and its applications J. Musilovák 2/1/03+1 2Z
PřF:F5066Functions of complex variable J. Musilováz 2/2/04 1Z
PřF:F5330Basic numerical methods J. Chaloupkaz 1/1/03 1Z
PřF:F6050Advanced quantum mechanics R. von Ungezk 2/1/04 2Z
PřF:F6150Advanced numerical methods J. Chaloupkak 2/1/03+1 2Z
PřF:F7070Statistical Physics and Thermodynamics J. Krtičkazk 2/1/04 1Z
PřF:F7270Mathematical methods for numerical data analysis D. Munzark 2/1/03+1 2Z
PřF:F7390Collision processes in plasma D. Truneck 2/0/02+1 1Z
PřF:F7591Problems in theoretical physics R. von Ungezk 1/3/04 1Z
PřF:F8370Present-day methods in physical modelling D. Munzark 2/1/03+1 --
42 credits

Selective courses

Z bloku povinně volitelných předmětů si student vybere jeden blok obvykle podle pracoviště příslušejícího vedoucímu diplomové práce. Semináře jednotlivých ústavů student navštěvuje každý semestr.

ÚFE
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6710Seminar of Department of Physical Electronics M. Černákz 0/1/02*4 --
PřF:F7740EDiploma Thesis 1 D. Trunecz 0/0/06 1Z
PřF:F8740EDiploma Thesis 2 D. Trunecz 0/0/06 2Z
PřF:F9740EDiploma Thesis 3 D. Trunecz 0/0/010 3Z
PřF:FA740EDiploma Thesis 4 D. Trunecz 0/0/020 4Z
50 credits
ÚFKL
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6720Seminar of Institute of Condensed Matter Physics D. Munzarz 0/1/02*4 --
PřF:F7740KDiploma Thesis 1 J. Humlíčekz 0/0/06 1Z
PřF:F8740KDiploma thesis 2 J. Humlíčekz 0/0/06 2Z
PřF:F9740KDiploma thesis 3 J. Humlíčekz 0/0/010 3Z
PřF:FA740KDiploma thesis 4 J. Humlíčekz 0/0/020 4Z
50 credits
ÚTFA
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6730Seminar of Institute of Theoretical Physics and Astrophysics R. von Ungez 0/1/02*4 --
PřF:F7740TDiploma Thesis 1 J. Musilováz 0/0/06 1Z
PřF:F8740TDiploma work 2 J. Musilováz 0/0/06 2Z
PřF:F9740TDiploma Thesis 3 J. Musilováz 0/0/010 3Z
PřF:FA740TDiploma work 4 R. von Ungez 0/0/020 4Z
50 credits

Jazyková příprava

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science N. Mojžíšovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits

Volitelné

Student si vybere mezi předměty začínajícími kódem F tak, aby celkový počet kreditů za studium činil nejméně 120.