PřF UCZH Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's full-time major
Included in the programme: PřF N-UCZ Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science N. Mojžíšovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi5080Basics of ecology M. Hájekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8710Nature Conservation J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C2000Chemistry and Society J. Literákzk 2/0/02+2 --
PřF:F2130Physics in alive nature Z. Bochníčekk 2/0/02+1 --
PřF:M0001Mathematics around Us E. Fuchsz 0/2/02 --
PřF:Z1313Natural hazards - online V. Herberz 1/1/02 --
PřF:ZX401Climate change J. Burianovázk 2/1/05 --
24 credits

Společný PPD základ

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:XS080Special pedagogy M. Vítkováz 0/2/03 --
PřF:XS150Educational Psychology B. Lazarováz 1/12 --
5 credits

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6004Theory and Methodology of Education J. Německ 1/0/02 --
PdF:SZ6080Giftedness and its Development E. Trnovák 0/2/03 --
PřF:XS095Pedagogical practice - seminar J. Jurmanováz 0/2/02 --
PřF:XS130Personality psychology B. Lazarováz 1/12 --
PřF:XS152Pedagogical communication K. Šeďováz 1/1/02 --
11 credits
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8995Teamwork, communication and management J. Literákz 0/2/02 --
PřF:XS350Group dynamic workshop H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 --
PřF:XS450Communication training H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS470Communication in conflict situations Communic. in conflict sit. H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
8 credits
Profesní blok (2 kredity)
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C7660Multimedia in the education of chemistry V. Švandováz 0/0/45 --
PřF:XS092School management J. Šťávak 2/0/02 --
PřF:XS100Teacher and school administration J. Hermanz 0/2/02 --
PřF:XS170Technology for didactics Z. Navrátilz 0/2/02 --
11 credits

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z7020Diploma Thesis 1(t) K. Láskaz 0/2/02 1P
PřF:Z0019Diploma Thesis 2 (t) K. Láskaz 0/44 2P
PřF:Z0020Diploma Thesis 3 (t) K. Láskaz 0/6/06 3P
PřF:Z1003Diploma Thesis4 (t) K. Láskaz 0/148 4P
PřF:Z1003xDiploma Thesis4 (teaching of geography) K. Láskaz 0/0- 4-
20 credits

Praxe

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z9001Teaching Geography 1 V. Herberz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Z9012Teaching Geography 2 V. Herberz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS330Reflective seminar 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS900Continuous pedagogical practice Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 --
11 credits

Oborové předměty

povinné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z2012Geography of the Czech Republic M. Jeřábekzk 4/1/08 2Z
8 credits

povinně-volitelné předměty

Z bloku povinně-volitelných předmětů student absolvuje alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z0040Geography of Europe A. Věžníkzk 2/1/05 2P
PřF:Z0099Regional geography of the World - Africa, Australia and Oceania A. Věžníkzk 2/1/05 1P
PřF:Z0100Regional geography of the World - America K. Láskazk 2/1/05 2P
PřF:Z0101Regional geography of Asia V. Herberzk 2/1/05 1P
20 credits

Oborová didaktika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z7011Geograhical curriculum V. Herberk 1/13 1P
PřF:Z7150ICT in Geographical Education V. Herberz 0/2/02 1P
PřF:Z0012Management of geography teaching V. Herberk 1/2/03 2P
PřF:Z0028Regional case studies V. Herberz 0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0149Exercises in teaching of geography V. Herberz 0/2/02 3P
12 credits

Státní závěrečná zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Z9015PPExam in education and psychology K. Láska- 0/0- 4-
PřF:Z9015UZExamen on geography (Mgr.) K. LáskaSZk 0/0- 4-
0 credits