PřF UCMV Teaching of Mathematics for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's full-time minor
Included in the programme: PřF N-UCM Teaching of Mathematics for Secondary Schools

Praxe

Povinné

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:MUC84Internal practice R. Kučeraz 0/2/02 3-
PřF:MUC86Pedagogical praxis from mathematics R. Kučeraz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS330Reflective seminar 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS900Continuous pedagogical practice Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 4-
10 credits

Povinně volitelné

Student musí získat 1 kredit z následujících předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:MUC87Pedagogical praxis from mathematics 2 R. Kučeraz 0/0/303 4-
PřF:XS120Didactic practice Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Initial teacher training Z. Bochníčekz 0/01 --
6 credits

Oborové předměty

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:MUC42Seminar on combinatorics R. Kučeraz 0/2/02 2Z
PřF:MUC61Logic foundations of mathematics E. Fuchszk 2/0/04 1Z
PřF:MUC62Set Theory E. Fuchszk 2/0/04 2Z
PřF:MUC71Information technology in high-school mathematics R. Kučeraz 0/2/01 1Z
PřF:MUC91History of Mathematics 1 E. Fuchsz 2/0/02 3Z
PřF:MUC92Seminar on the history and didactics of mathematics 2 J. Šimšaz 0/2/01 4Z
14 credits

Povinně volitelné profilové předměty - blok 1

Student musí získat alespoň 2 kredity z následujících předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:MUC05Mathematical repetitorium 1 R. Kučeraz 0/2/01 3P
PřF:MUC06Mathematical repetitorium 2 R. Kučeraz 0/2/01 4P
PřF:MUC27Mathematical Analysis applications seminar Z. Došláz 0/2/02 2P
PřF:MUC34Algebra applications seminar R. Kučeraz 0/2/02 1P
6 credits

Povinně volitelné předměty - blok 2

Student musí získat alespoň 2 kredity z následujících předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:MDG21History of Geometry J. Janyškaz 0/2/02 --
PřF:MUC93History of Mathematics 2 E. Fuchsk 0/2/02 --
PřF:M2143Teaching materials with LaTeX R. Plchz 1/1/02 --
6 credits

Oborová didaktika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:MUC25Seminar on high-school mathematics 3 R. Kučeraz 0/2/01 1P
PřF:MUC81Didactics of Mathematics 1 J. Šimšazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC82Didactics of Mathematics 2 J. Šimšazk 2/2/04 3Z
PřF:MUC83Modern trends in teaching high-school mathematics R. Kučeraz 0/2/01 2-
PřF:MUC85Practical didactics of mathematics 1 R. Kučeraz 0/2/02 --
12 credits