PdF BMSck Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: PdF B-MS Pre-school Teacher Training

Učitelská propedeutika (47 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SOk001Basics of social pedagogy M. Kurowskik 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:XOVk77Introduction to Philosophical Anthropology E. Vonkovák 0/0/.3 4 konzultace.2 1-
PdF:XPPk06Pedagogical and psychological diagnostics Z. Syslovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 3Z
PdF:XPPk07Preschool didactics Z. Syslovák 0/0/1 12 konzultací.4 3Z
PdF:XPSk01The Introduction into Education and Psychology J. Lukaszk 0/0/1.3 16 konzultací.6 3Z
PdF:XPSk03Developmental pychology T. Kohoutekk 0/0/.7 8 konzultací.3 3Z
PdF:XSPk01Special Education of Pre-school Age Children I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.5 5-
PdF:XPPk03Pre-primary education Z. Syslovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 2Z
PdF:XPPk10Curriculum of preschool education Z. Syslovák 0/0/1 12 konzultací.6 4Z
PdF:XPSk02Social psychology J. Marešk 0/0/8 8 konzultace.3 2P
PdF:XPSk04Educational Psychology J. Marešk 0/0/.7 8 konzultací.3 4P
47 credits

Oborová složka s oborovou didaktikou (90 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:XCJk01Introduction to Language Culture and Phonetics of Czech Language H. Křížovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 1P
PdF:XCJk03Chapters in Czech and World Literature for Children and Young Adults 1 M. Šubrtováz 0/0/.3 4 konzultace.1 3P
PdF:XCJk04Methodology of Czech Language and Reflective Practice H. Křížovázk 0/0/1 12 konzultací.5 3P
PdF:XCJk05Methodology of Teaching Literature and Reflective Practice M. Šubrtovák 0/0/1 12 konzultací.4 3P
PdF:XGEk01Practice of society education D. Mísařováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XHVk01The Basics of Music Theory and Music History P. Halaz 1/0/0 4 konzultace.1 1-
PdF:XHVk04Piano playing 2 J. Kučerováz 0/0/.3 4 konzultace.1 3-
PdF:XHVk06Didactics of Music 1 D. Taylorz 0/0/.3 4 konzultace.1 3-
PdF:XHVk08Didactics of Music 3 D. Taylorzk 0/0/.3 4 konzultace.2 5-
PdF:XMAk02Building Geometrical Awareness E. Novákovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 3-
PdF:XPPk01Introduction to drama education V. Rodovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1P
PdF:XPPk12Global and enviromental education P. Vystrčilovák 0/0/.7 8 konzultací.3 5-
PdF:XTIk01Information Technology K. Pickaz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:XTIk02Practical Activities P. Vybíralz 0/0/1 12 konzultací.3 1-
PdF:XTVk11Health problems in childhood P. Kachlíkzk 0/0/.7 8 konzultací.4 1-
PdF:XTVk12Psychomotorics and gymnastics basis H. Šerákováz 0/0/.3 4 konzultace.1 1-
PdF:XTVk23Physical games and creativity H. Šerákováz 0/0/.3 4 konzultace.1 3-
PdF:XTVk24Physical and health education basis L. Mužíkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XTVk33Physical and health education practical class – evaluation of the process L. Mužíkováz 0/0/.7 12 konzultací.3 5P
PdF:XVVk01Creation and Child of Preprimary Age H. Stadlerováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:XVVk02Art activities P. Novotnáz 0/0/0 8 konzultací.2 1-
PdF:XVVk04Methodology of Art Activities H. Stadlerovázk 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:XBIk01Garden as an educational environment I. Frýzováz 0/0/.7 8 konzultací.2 4-
PdF:XCJk02Literary Communication M. Šubrtovák 0/0/.3 4 konzultace.2 2P
PdF:XCJk06Language Culture and Communication Skills H. Křížovák 0/0/.7 8 hodin konzultací.3 4P
PdF:XCJk07Chapters in Czech and World Literature for Children and Young Adults 2 M. Šubrtovázk 0/0/.3 4 konzultace.3 4P
PdF:XFCk01Practice of enviromnental education P. Sládekz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:XHVk02Voice education V. Richterz 0/0/0 4 konzultace.1 2-
PdF:XHVk03Piano playing 1 J. Kučerováz 0/0/0 4 konzultace.1 2-
PdF:XHVk05Piano playing 3 J. Kučerovázk 0/0/.3 4 konzultace.2 4-
PdF:XHVk07Didactics of Music 2 with reflected practice D. Taylork 0/0/.3 4 konzultace, praxe.1 4P
PdF:XMAk01Building Prenumeric Awareness E. Novákovák 0/0/1 12 konzultací.4 2-
PdF:XMAk03Didactis of Mathematics in Primary School E. Novákovák 0/0/.7 8 konzultací.3 4-
PdF:XTVk13Health preventive physical activities in summer season J. Vrbasz 0/0/0 kurz 4 dny.1 2-
PdF:XTVk22Basis of athletics and athletic games J. Vrbasz 0/0/.3 4 konzultace.1 2-
PdF:XTVk25Pre-swimming education and water games H. Šerákováz 0/0/.3 4 konzultace.1 4-
PdF:XTVk26Physical education and health education in preschool education L. Mužíkovák 0/0/.7 8 konzultací.3 4-
PdF:XVVk03Artistic Play and Creativity P. Novotnáz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:XVVk05Art Projects and Reflected Practice H. Stadlerovák 0/0/.7 8 konzultací.1 5P
87 credits

Selective courses

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka v celkovém objemu 6 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ010German Phonetics 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:XAJk01Practical Language and Phonetics 1 AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:XRJk01Practical Phonetics 1 S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:NJ020German Phonetics 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2-
PdF:XAJk02Practical Language and Phonology 2 AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:XAJk03Methodology of English Language J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XRJk04Russian Grammar 1 S. Koryčánkovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 2-
18 credits

Praxe (22 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:XCJk14Methodology of Czech Language and Reflective Practice D. Kročaz 0/0/0 jinak.1 3-
PdF:XCJk15Methodology of Teaching Literature and Reflective Practice M. Šubrtováz 0/0/1 12 konzultací.1 3-
PdF:XHVk09Reflected Practice for Didactics of Music D. Taylorz 0/0/1 12 konzultací.1 4-
PdF:XPPk02Introductory teaching practice Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace + 3 dny praxí.3 1-
PdF:XPPk08Assistant teaching practice Z. Syslováz 0/0/1.3 2 dny praxe.2 3-
PdF:XPPk13Continuous teaching practice Z. Syslováz 0/0/0 3 týdny.3 5-
PdF:XPPk04Parallel teaching practice Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace + 2 dny praxí.3 2-
PdF:XPPk14Clinical teaching practice Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace a 3 týdny praxí.5 6P
PdF:XPPk16Practice of pre-school curriculum Z. Syslováz 0/0/1 2 dny praxe.1 4-
PdF:XTVk34Physical and health education practical class – evaluation of the process L. Mužíkováz 0/0/.3 4 konzultace.1 5-
PdF:XVVk07Art Projects and Reflected Practice H. Stadlerováz 0/0/1 2 dny praxe.1 4-
22 credits

Bakalářská práce (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:PP_BPpBachelor Thesis - Project Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 4-
PdF:PP_BPBachelor Thesis Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5-
PdF:PP_BPdBachelor Thesis - Completion Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 credits

Volitelné předměty (11 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:XAJk04Drama in EFL Classes J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XPPk05Family education Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultací.2 2-
PdF:XPPk09Drama education in projects V. Rodovák 0/0/.7 8 konzultací + 2 dny praxí.3 3-
PdF:XPPk11Alternatives in preschool education P. Vystrčilovák 0/0/.3 4 konzultace.3 4-
PdF:XTVk14Physical activities in nature J. Vrbasz 0/0/0 kurz 2 dny.1 2-
11 credits