PdF DJLK01 Language and Literary Communication
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral full-time
Included in the programme: PdF D-JLK Language and Literary Communication

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Příprava disertační práce a odborná orientace v oboru

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná orientace v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JLK006Theses preparation M. Šubrtovák 0/1/015 --
PdF:JLK007Professional Orientation in the Field M. Šubrtovák 0/1/05 --
20 credits
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JLK001Educational Theory and Philosophy of Language R. Šípzk 1/0/010 --
PdF:JLK002Methodology of philological research 1 O. Sládekz 0/1/010 --
PdF:JLK003Methodology of philological research 2 O. Sládekzk 0/1/015 --
PdF:JLK008Internship Abroad M. Šubrtováz 0/1/015 --
50 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JLK004Theory of Communication and Text Construction I. Kolářovák 0/1/010 --
PdF:JLK009Foreign language in professional communication - EN S. Hanušovázk 0/1/010 --
PdF:JLK010Foreign language in professional communication - DE V. Janíkovázk 0/1/010 --
PdF:JLK011Foreign language in professional communication - FR V. Bakešovázk 0/1/0 individuální konzultace.10 --
PdF:JLK012Foreign language in professional communication - RU S. Koryčánkovázk 0/1/010 --
PdF:JLK014Chapters on literary communication, focusing on literary theory O. Sládekk 1/0/010 --
60 credits