PdF BAJ3Svp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: PdF B-AJ3S English Language for Education

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:AJ1208Introduction to Linguistics for Teachers M. Adamzk 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1211Selected Chapters from Syntax R. Povolnák 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4P
PdF:AJ1409Teaching English with Technology S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
PdF:AJ2101Practical Language 1A I. Headlandová Kalischováz 0/3/03 1P
PdF:AJ2102Practical Language 1B I. Headlandová Kalischovázk 0/3/05 2P
PdF:AJ2103Practical Language 2A Z. Krškováz 0/2/02 3P
PdF:AJ2104Practical Language 2B Z. Krškováz 0/2/02 4P
PdF:AJ2105Practical Language 3A - C1 level I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 5P
PdF:AJ2201Phonetics and Phonology A I. Hůlkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ2202Phonetics and Phonology B I. Headlandová Kalischovázk 1/2/05 2P
PdF:AJ2203Grammar A R. Jančaříkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ2204Grammar B R. Jančaříkovázk 1/1/04 2P
PdF:AJ2205Syntax A R. Povolnáz 0/2/02 3P
PdF:AJ2206Syntax B R. Povolnázk 0/1/04 4P
PdF:AJ2207Selected Topics in Functional Linguistics M. Adamz 0/3/03 6P
PdF:AJ2306British History, Culture and Literature L. Podroužkovázk 0/3/05 4P
PdF:AJ2307American History, Culture and Literature Z. Janíkzk 0/3/05 5P
55 credits

Oborové didaktiky (5 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:AJ2401Basics of Didactics of English 1 S. Hanušováz 0/2/02 3Z
PdF:AJ2402Basics of Didactics of English 2 L. Nepivodovák 0/2/03 5Z
5 credits