PdF BRJ3Scp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PdF B-RJ3S Russian Language for Education

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6000The Introduction into Education and Psychology K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001The Introduction into Education and Psychology Exercise K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Developmental Psychology (Exercise) T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Theory and Methodology of Education J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Special and Inclusive Education K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Research in the Educational Practice K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Basis of Educational Diagnostics J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Educational Communication L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Social Psychology (Exercise) J. Krásak 1/1/03 5Z
26 credits

Selective courses

Pravidla pro výběr: 2 předměty za studium

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6013Drama Education in Teaching Practice L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Global Development Education in Teachers Preparation M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Methods of Respecting Education Training J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Personal and Social Education P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifics of Working in a Multiethnic Classroom M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Values Education in Teaching Practice F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Gifted Student's Education E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118We learn (in) a circle M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projects as a Tool for Developing Competences for Edupreneurship L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Case Studies, Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp001Entrance Test A2 - English R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011English for Teachers - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012English for Teachers - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 credits

Sports activities

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P925Physical Education – Outdoor Sports Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Physical Education – Fitness A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 credits

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ1000Russian Fonology 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ1001Russian Classical Literature 1 O. Poddenezhnazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 3P
PdF:RJ1003Russian Morphology 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1004Russian Morphology 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4P
PdF:RJ1006Practical Russian Phonetics 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 1P
PdF:RJ1007Practical Russian Phonetics 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1014Russian Modern Literature 1 O. Poddenezhnazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4P
PdF:RJ1016Russian Stylistics 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6P
PdF:RJ1017Syntax 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 5P
PdF:RJ1019Introduction to Russian 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1P
PdF:RJ1074Practice Language Course 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 1P
PdF:RJ1061Practice Language Course 2 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 2P
PdF:RJ1062Practice Language Course 3 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 3P
PdF:RJ1063Practice Language Course 4 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4P
PdF:RJ1064Practice Language Course 5 A. Sokolovak 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1066History of Russia 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ1067History of Russia 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1068Russian Culture and Civilization 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1069Russian Culture and Civilization O. Truhlářovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ1072Russian Lexicology 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1073E-resources in Russian Language Teaching O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1080Practical russian language 1 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
55 credits

Selective courses

Studenti volí předměty v hodnotě 46 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ1005Practical training 1 S. Koryčánkováz 0/0/1 blokově.4 6-
PdF:RJ1031Practical Russian - Seminar 5 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1032Practical Russian - Seminar 6 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 6-
PdF:RJ1033Selected Chapters in Russian Literature 1 O. Poddenezhnaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 5-
PdF:RJ1034Selected Chapters in Russian Literature 2 O. Poddenezhnaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 6-
PdF:RJ1035Russian Conversation Course 1 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ1036Russian Conversation Course 2 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
PdF:RJ1050Bachelor Thesis 1 - Seminar A. Sokolovaz 0/0/0 blokově.2 4-
PdF:RJ1051Russian Stylistics 1 - Seminar S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6-
PdF:RJ1052Russian Syntax 1 - Seminar O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1053Russian Lexicology 1 - Seminar S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1054Russian Morphology 1 - Seminar A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.4 3-
PdF:RJ1055Russian Morphology 2 - Seminar A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.4 4-
PdF:RJ1056Russian Culture 1 - Seminar O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3-
PdF:RJ1057Russian Culture 2 - Seminar O. Truhlářovák 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4-
PdF:RJ1075History of Russia - Seminář 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ1076History of Russia - Seminář 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
53 credits

Volitelné předměty (18 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 18 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ1027Practical Russian - Seminar 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 1-
PdF:RJ1028Practical Russian - Seminar 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 2-
PdF:RJ1029Practical Russian - Seminar 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 3-
PdF:RJ1030Practical Russian - Seminar 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 4-
PdF:RJ1060Introductory course of Russian language 1 O. Truhlářovák 0/0/2 24 hodin blokově.5 1-
21 credits

Oborové didaktiky (5 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ1020Basics of Russian Didactics 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4Z
PdF:RJ1021Basics of Russian Language Teaching 2 S. Koryčánkovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5Z
5 credits

Praxe (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6055Practice Teaching Assistant - Assisting 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Practice Teaching Assistant - Assisting 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Practice Teaching Assistant 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Self-experience Preparation for the Profession I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Self-experience Preparation for the Profession II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Practice Teaching Assistant - Assisting 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 credits

Bakalářská práce (8 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ_BPpBachelor Thesis - Project S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:RJ_BPBachelor Thesis S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:RJ_BPdBachelor Thesis - Completion S. Koryčánkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 credits