PdF NFJ2vp Lower Secondary School Teacher Training in French Language
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PdF N-FJ2 Lower Secondary School Teacher Training in French Language

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FJ3054Selected Topics in French Grammar V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3055French Lexicology V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 2P
PdF:FJ3052Development of French Language Z. Schejbalováz 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3053Selected Topics in French Stylistics V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ3015Frencg Language Seminar 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3016French Language Seminar 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3017French Language Seminar 3 M. Poučovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3P
PdF:FJ3025Frech Written Fluency 1 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3023Children's and Youth French Literature M. Poučováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3050French Literature - Selected Topics V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2P
23 credits

Oborové didaktiky (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FJ3006French Methodology 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1Z
PdF:FJ3007French Methodology 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2Z
PdF:FJ3051French Methodology 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3Z
PdF:FJ3009French Methodology 4 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4Z
10 credits

Praxe (7 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6093Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:FJ6002Teaching Practice 2 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:FJ6003Teaching Practice 3 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 credits